Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TOP202 Toprak Bilgisi 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere toprak biliminin esasları hakkında bilgi verir ve onlara Ziraat Mühendisliğinde toprağın önemini tanıtır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nutullah Özdemir
Öğrenme Çıktıları
  1. toprak oluşum faktörleri ve süreçleri ile ilgili öğrencilere temel bilgi becerilerinin sağlanması
  2. toprak fiziği. kimyası ve biyolojik özellikleri ile ilgili öğrencilere temel bilgi becerilerinin sağlanması
  3. bitki besinleri ve bitki besinlerinin topraklarda uygun formları ile ilgili öğrencilere temel bilgi becerilerinin sağlanmas
  4. toprak ve su korumanın önemi konusu ile ilgili öğrencilere temel bilgi becerilerinin sağlanması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Brady, N.C., 1974. The Nature and Properties of Soils. MacMillan Publishing Co., Inc., New York.

Ergene, A., 1987. Toprak Biliminin Esasları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ders Kitapları, No: 47
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Toprak bilimine giriş, toprak oluşum faktörleri ve süreçleri, toprakların sınıflandırılması, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprak verimliliği, toprak ve su koruma.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Toprağın tanımı, toprak oluşumu, taşınmış ve yerli anamateryal
2.Toprak oluşum faktörleri, anamateryal, iklim, canlılar, topografya, zaman
3.Toprak oluşum süreçleri, laterizasyon, kireçleşme,
4.Gleyleşme, podzolizasyon, alkalileşme ve tuzlulaşma
5.Toprak profili, genetik horizonlar, toprak sınıflama sistemleri
6.Toprakların fiziksel özellikleri, tekstür tarımsal açıdan önemi
7.Strüktür, tarımsal açıdan önemi, havalanma ve su tutma kapasitesi
8.Toprakların kimyasal özellikleri, toprak reaksiyonu, elektriksel iletkenlik
9.Ara sınav
10.Değişebilir katyonlar, katyon değişim kapasitesi,
11.Toprak organik maddesi ve önemi
12.Bitki besin elementleri, makro elementler, C, H, O, N, P, K, Ca, Mg,
13.Mikro besin elementleri, Fe, Cu, Mn, Zn, B, Mo,
14.Rüzgar ve su erozyonu, toprak muhafaza
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11616
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Rehberli Problem Çözümü14114
Ev Ödevi224
Toplam100