Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ZMT203 Araştırma ve Deneme Metotları 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bağımsız bir denemenin kurulması, yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilip yorumlanması becerisinin kazandırılmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hasan ÖNDER
Öğrenme Çıktıları
  1. Bağımsız bir deneme planlayıp kurabilir
  2. Denemeden elde ettiği verileri değerlendirebilir
  3. Analiz sonuçlarını yorumlayarak öneriler üretebilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Bek, Y., E. Efe, 1988. Arastirma ve Deneme Metotlari I. Ç.Ü.Z.F. Yayinlari: Ders Kitabi
No: 71. 368 s.
2- Yıldız N., Bircan, H., 1994. Araştırma ve Deneme Metotları, Atatürk Üniv. Yayınları No. 697, Erzurum.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Araştırma ve deneme metotları, Varyans analizi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Denemelerin planlanması ve genel tanımlar
2.t-testi ile varyans analizi arasındaki ilişki
3.Varyans analizi ve varsayımları ve varyansların homojenliği testleri
4.Tesadüf parselleri deneme planı ve transformasyonlar
5.Çoklu Karşılaştırma Testleri; LSD, Tukey, Duncan, SNK Testleri
6.Tekerrürsüz Tesadüf Blokları Deneme Planı
7.Tekerrürlü Tesadüf Blokları Deneme Planı
8.Latin Kare Deneme Planı
9.Genel Tekrar
10.Ara Sınav Haftası
11.Faktöriyel Deneme Tertipleri
12.Faktöriyel Deneme Tertipleri
13.İki seviyeli ve Alt grup Sayıları Farklı İç-İçe Sınıflanmış Deneme Planları
14.Bölünmüş Parseller Deneme Planı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Toplam119