Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBT301 Moleküler Biyoloji 927001 3 5 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans düzeyindeki temel konuların öğrencilere aktarılmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aslıhan KURT KIZILDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Moleküler Biyoloji kavramını özümser ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur
  2. Temel hücre bilgisi, yapı ve fonskiyonu hakkında bilgi sahibi olur
  3. Nükleik asitlerin temel yapıtaşlarını öğrenir, Genetik materyalin işlevi ve organizasyonunu kavrar
  4. RNA yapısı, transkripsiyon ve genetik kodun yapıs, işlev ve mekanizmasını öğrenir
  5. Prokaryot ve ökaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi hakkında bilgi sahibi olur
  6. Protein sentezi ve devamındaki post translasyonel modifikasyonları öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Konuk, M. 2004. Moleküler Biyoloji. Nobel Yayın Dağıtım.Dilsiz, N. 2004. Moleküler Biyoloji. Palme Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Moleküler Biyolojinin tanımı, kapsamı, tarihçesi ve önemi, hücre ve moleküler organizasyonu, aminoasitlerin ve proteinlerin yapısı ve fonksiyonları, nükleotidler ve nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonları, genetik materyal ve kromozomun yapısı, DNA replikasyonu ve tamiri, RNA?nın yapısı ve transkripsiyon, gen ekspresyonunun düzenlenmesi, genetik kod, translasyon ve yönlendirilmesi, organel genomları ve yapısı, hücre döngüsü ve kontrol mekanizması, rekombinant DNA teknikleri ve uygulama alanları, genomiks.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Moleküler Biyolojinin tanımı, kapsamı, tarihçesi ve önemi
2.Hücre ve moleküler organizasyonu
3.Aminoasitlerin ve proteinlerin yapısı ve fonksiyonları
4.Nükleotidler ve nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonları
5.Genetik materyal ve kromozomun yapısı
6.DNA replikasyonu ve tamiri
7.RNA'nın yapısı ve transkripsiyon
8.Ara sınav
9.Gen ekspresyonunun düzenlenmesi
10.Genetik kod ve protein sentezi
11.Proteinlerin yönlendirilmesi
12.Organel genomları ve yapısı
13.Hücre döngüsü ve kontrol mekanizması
14.Rekombinant DNA teknikleri ve uygulama alanları
15.Genomiks
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5630
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6742
Okuma14342
Toplam175