Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBT302 Moleküler Genetik 927001 3 6 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genetik biliminin moleküler düzeyde incelendiği dersin amacı öğrenciye bu konuda gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Levent Mercan
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, nükleik asitlerin yapı ve fonkisyonlarını öğrenecektir.
  2. Öğrenciler, prokaryotik ve ökaryotik gen ifadesi ile düzenlenme mekanizmalarını öğrenecektir.
  3. Öğrenciler, epigenetik mekanizmaların bileşenleri ve işleyişi hakkında fikir sahibi olacaktır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Genetik dersi alınmış olmalıdır.
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Reece, R.J. 2004. Analysis of Genes and Genomes. John Wiley & Sons, Ltd. West Susex, England. 491 s.
Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. 2008. Hücrenin Moleküler Biyolojisi, TÜBA Yayınları, Ankara. 1530 s.
Yıldırım, A., Bardakçı, F., Karataş, M., Tanyolaç, B. 2010. Moleküler Biyoloji. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 685 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Moleküler genetiğe giriş Nükleik asit metabolizması DNA yapısı ve replikasyonu DNA onarımı mekanizması ve enzimler Genler ve mutasyon RNA Transkripsiyon ve Translasyon mekanizması Prokaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi Ökaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi Genetik rekombinasyon DNA klonlarının oluşturulması ve incelenmesi Kromozom analizleri Moleküler markörler Epigenetik
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Moleküler genetiğe giriş
2.Nükleik asit metabolizması
3.DNA yapısı ve replikasyonu
4.DNA onarımı mekanizması ve enzimler
5.Genler ve mutasyon
6.RNA
7.Transkripsiyon ve Translasyon mekanizması
8.Prokaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi
9.Ökaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi
10.Arasınav
11.Genetik rekombinasyon
12.DNA klonlarının oluşturulması ve incelenmesi
13.Kromozom analizleri
14.Moleküler markörler-Epigenetik
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma23060
Toplam175