Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBT305 Üreme Fizyolojisi 927001 3 5 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çiftlik hayvanlarında üreme biyoteknolojileri uygulamalarının kavranabilmesi için gerekli üreme fizyolojisi ve ilgili terminolojinin öğrenilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Üreme biyoteknolojilerini uygulayabilecek temel fizyoloji bilgisine sahip olur
  2. Çiftlik hayvanlarında sürü yöteminde karar vermek için gerekli temel bilgilere sahip olur.
  3. Üreme ile herhangi bir konuyu derinlemesine inceleyebilir ve uygun bilgileri toplayabilir, bu bilgileri derleyip başkalarına sözlü ve yazılı olarak sunabilir.
  4. Üreme ile ilgili hayvancılıktaki problemleri belirleyebilir ve gerekli tedbirleri alabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kuram M. 2000. Üreme Biyolojisi Ders Notları. OMÜ, Ziraat Fakültesi, Ders notları.
2. Bearden HJ, Fuquay JW, 2004. Applied Animal Reproduction. Publisher: Prentice Hall, 6th edition.
3. Demirci E. 2002. Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon, Suni Tohumlama ve Androloji Ders Notları. Fırat Üniv, Veteriner Fakültesi, Ders notları.
4. Alaçam E. 2002. Doğum ve İnfertilite. Medisan, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Giriş, Dişi ve erkek üreme organları anatomisi, oogenesis, spermatogenesis, üremenin nöroendokrin kontrolü, kızgınlık döngüsü, folliküler gelişim, fertilizasyon, gebelik ve doğum.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Üreme ve hayvan ıslahı ilişkileri
2.Dişi üreme sistemi x
3.Dişi üreme sistemi x
4.Erkek üreme sistemi x
5.Üremenin nöroendokrin kontrolü
6.Hipotalamus-hipofiz-gonad ilişkileri
7.Kızgınlık döngüsü
8.Folliküler gelişim x
9.Arasınav
10.Oogenesis
11.Spermatogenesis
12.Embryonik ve fetal gelişme
13.Gebelik ve doğum
14.Postpartum dönem ve involusyon
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav175
Quiz120
Derse Katılım15
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11414
Final Sınavı11414
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14228
Seminer2816
Ev Ödevi21326
Toplam154