Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBT306 Hayvansal Üretimde Biyoteknoloji 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hayvansal üretimde kullanılan biyoteknolojilerin temel ilkelerinin ve ilgili terminolojinin kazandırılması ve sahaya uygulanması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Uğur ŞEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Hayvancılıkta biyoteknolojiye neden ihtiyaç duyulduğunun öğrenilmesi
  2. Hayvancılıkta biyoteknolojinin kullanım alanlarının öğrenilmesi
  3. Üreme biyoteknolojilerinin öğrenilmesi
  4. Nükleer transfer (klonlama) biyoteknolojilerinin öğrenilmesi
  5. Transgenik hayvan üretimi ve ilgili süreçlerin öğrenilmesi
  6. Etik düzenlemeler ve kaygılar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yoktur
Önerilen Diğer Husular
yoktur
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dündar M., Bağış H. 2010. Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları. Erciyes Üniversitesi Yayınları No=180.
Ashish Verma, Anchal Singh. 2013. Animal Biotechnology. 1st Edition
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yoktur
Dersin İçeriği
Giriş, hayvansal biyoteknolojiye olan gereksinimin nedenleri, toplumsal tepkiler, üreme biyoteknolojileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hayvansal üretimde biyoteknoloji kullanımının gerekçeleri
2.Etik ve sosyal sorunlar
3.Biyoteknoloji ve hayvan ıslahı ilişkisi x
4.Suni tohumlama x
5.Süperovulasyon ve embriyo transferi x
6.Kızgınlık senkronizasyonu x
7.Embriyo dondurma ve cinsiyet tayini x
8.İn vitro embriyo üretimi ve ilgili biyoteknolojiler x x
9.Ara sınav
10.Transgenik hayvan teknolojileri
11.Genetik kopyalama ve kök hücre teknolojileri
12.Hayvan beslemeye ilişkin biyoteknolojiler
13.Hayvan sağlığına ilişkin biyoteknolojiler
14.Moleküler genetik ve hayvan ıslahı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav190
Quiz110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14646
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14747
Toplam125