Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ZMT316 Staj II 927001 3 6 8
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler ve ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışarak iş alanlarını tanımalarını, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmelerini, öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratik çalışma yaparak uygulamalarını ve mesleki bilgi, görgü ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Levent Mercan
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler öğrendikleri akademik bilgiyi uygular.
  2. Mesleki yeterliliği ve ilişkilerini geliştirir.
  3. Meslek etiği kurallarını ana hatlarıyla belirtir.
  4. Kurum veya kuruluşların yapısı ve işleyişini ifade eder.
  5. Staj deneyimini değerlendirir.
  6. Stajını rapor eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yok
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Var
Dersin İçeriği
Staj yaptıran Bölüm, kurum veya kuruluş, kendi hazırladıkları programlara göre stajı yürütürler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Staj yaptıran kurum/kuruluşların öğrencilere kurum/kuruluşu tanıtması, mesleği ile ilgili işlerde uygulama yaptırmaları ve beceri kazandırmaları 30 iş günü staj uygulaması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik30100
Toplam3000
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Sözlü Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri100
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Uygulama/Pratik258200
Toplam200