Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBT401 Rekonbinant Dna Teknolojisi 927001 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste DNA klonlamanın tüm basamakları ve uygulama alanları ile rekombinant DNA teknolojisindeki güncel konular ve uygulamaları yer almaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Musa Kavas
Öğrenme Çıktıları
  1. Rekombinant DNA teknolojisinin temel ilkelerinin kavrar
  2. Gen klonlama ve manipülasyonunda temel teknikleri ve protein ekspresyonuna uygulanmasını öğrenir
  3. Rekombinant DNA teknolojisinin genetik mühendisliğinde ökaryotik ve prokaryotik hücreleri modifiye etmek için nasıl kullanıldığını öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel Teknikler, DNA Kesim ve birleştirilmesi, klonlama vektörleri: Plazmid vektörler,bakteriofaj ve kozmid vektörleri, fajmidler, gen kütphane oluşturulması, rekombinant klonların(Course Description) seçilmesi ve taranması, klonlanan DNA moleküllerinin E.coli'de ifade edilmeleri, DNA dizibelirlenmesi, plimeraz zincir reaksiyonu, bölgeye-özel mutasyon teknikleri, bitki ve hayvanhücrelerine gen aktarımı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Rekombinant DNA teknolojisine giriş
2.Bakteriyel genetik materyal ve klonlama
3.Vektör çeşitleri ve klonlama açısından önemi
4.Klonlama araçları: Restriksiyon ve Ligasyon
5.Prokaryotik hücrelere gen aktarımı
6.Bölgeye özgü ve rastgele mutagenez
7.DNA kütüphaneleri
8.Ara sınav
9.Blotlama teknikleri
10.Gen ifadesinin düzenlenmesi
11.Rekombinant tarama metotları
12.E. coli-Bacillus anlatım sistemleri
13.Mayalarda klonlama
14.Bitkilere gen aktarım yöntemleri
15.Gen tarama teknikleri
16.Final
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Rapor Hazırlama7214
Rapor Sunma717
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14342
Toplam153