Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB109 Çevre Mühendisliğine Giriş 927006 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çevre Mühendisliği öğrencilerine, dört yıllık lisans eğitimi içerisinde görecekleri derslere geniş bir giriş sunmaktır. Bu amaçla öğrencilere güncel çevre sorunları hakkında bilgi verilecek. Bu dersde ele alınan konular arasında Çevre Mühendisliğinin temel kavramları, Sürdürülebilir kalkınma ve çevre, Su kirliliği, Kirlilik parametreleri, Su ve atıksu arıtımı, Hava kirliliği, Katı atık ve tehlikeli atıklar, Toprak kirliliği, Gürültü Kirliliği, Radyoaktif kirlilik ve ÇED ve İlgili mevzuatlar ele alınacak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Ümmihan DANIŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Çevre ilgili temel tanım ve kavramları öğrenir.
  2. Çevre Mühendisliği ve sürdürülebilirlik alanındaki temel ilkeleri ve teorileri anlar ve bilir.
  3. Önemli çevre sorunlarını anlar
  4. Su, hava, katı atık,toprak, tehlikeli atık, gürültü, radyoaktif maddeler gibi kirletici maddelerin çevreye olan etkisini belirler.
  5. Çevresel bir bakış açısıyla tüm çevre sorunlarını kontrol etmek, azaltmak ve izlemek için çeşitli stratejiler kullanarak çözmeyi öğrenir.
  6. Çevresel bir etki değerlendirmesi yapar ve belirli bir problem tanımı için çevresel tasarım tekniklerini uygular.
  7. Disiplinler arası bir şekilde düşünmeye teşvik edilir, çevre sorunlarının çözümü için kararları entegre bir şekilde sunar.
  8. Temel çevre mevzuatını bilir ve ona uygun davranır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yoktur
Önerilen Diğer Husular
Yoktur
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Çevre Mühendisliğine GirişP. Aarne VESILIND, Susan M. MORGAN, lSBN: 978-605-133-157-7, Çeviri: İsmail TORÖZ, Türkçe, 2014, Lauren G. HEINE2- Çevre Mühendisliğine GirişP. Aarne Vesilind, Susan M. Morgan. 2012
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yoktur
Dersin İçeriği
Genel tanım ve kavramlar, Sürdürülebilir kalkınma ve çevre, Su kirliliği, Kirlilik parametreleri, Su ve atıksu arıtımı, Hava kirliliği, Katı atık ve tehlikeli atıklar, Toprak kirliliği, Gürültü Kirliliği, Radyoaktif kirlilik ve ÇED ve İlgili mevzuatlar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Temel tanım ve kavramlar
3.Sürdürülebilir kalkınma ve çevre
4.Su kirliliği ve kirlilik parametreleri
5.Su ve atıksu arıtımı
6.Hava kirliliği
7.Katı atıklar
8.Tehlikeli atıklar
9.Ara sınav
10.Toprak kirliliği
11.Gürültü kirliliği
12.Radyoaktif kirlilik
13.ÇED
14.İlgili mevzuatlar
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Derse Katılım110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam104