Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB113 Çevre Ekolojisi 927006 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çevre konusunu çeşitli açılardan inceleyerek konuyla ilgili temel kavramları kazanabilme ve yorumlayabilme becerisini kazandırmak. Temel ekolojik prensipleri anlamak, çevre problemlerini gidermeye ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çözüm, yöntem ve araçları geliştirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ayşe KULEYİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Ekolojide temel kavramları tanımlar.
  2. Ekosistem faktörlerini sıralayabilir ve ekosistemdeki enerji ve besin maddesi döngüsünü tanımlar
  3. Çevre, insan-çevre ilişkisini ve kirlenme kavramlarını tanımlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kocataş, A.2012. Ekoloji, Çevre Biyolojisi. 12. Baskı. Dora Basın Yayım BursaŞişli, M., 1999. Ekoloji, Çevre Bilim, 2. Baskı Gazi Kitabevi AnkaraKışlalıoğlu, M., Berkes, F., 1994, Ekolloji ve Çevre Bilimleri, 2. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbulKışlalıoğlu, M., Berkes, F., 1993, Çevre ve Ekoloji, 5. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çevre biliminin çeşitli yönlerden ele alınması, Ekosistemler, Ekosistemlerin İncelenmesi, Ekosistemlerde Enerji Akışı, Ekoloji ve madde döngüleri, Ekoloji, Flora ve Fauna, Biyoçeşitlilik. Çeşitli çevre kirlenmesi türleri ve bunların kontrolü.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1. Ekoloji ve Genel Tanımı
2.Canlılar Arası Etkileşim ve Ekolojik Niş
3.Ekosistemler
4.Biyolojik Çeşitlilik
5.Ekosistemlerde Enerji ve Madde Akışı
6.Besin Zincirleri ve besin Ağları
7.Doğal Kaynaklar ve Ötrifikasyon
8.Ekosistemin Değişmesi, Ekosisteme İnsan Etkisi
9.Arasınav
10. Toprak Kirliliği
11.Su Kirliliği ve ekosisteme etkileri
12. Küresel ısınma etkileri , Hava Kirliliği ve Gürültü Kirliliği
13.Katı atık yönetimi ve ekosisteme etkileri
14.Sürdürülebilir kalkınma ve çevre
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Uygulama/Pratik14121
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam77