Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB204 Hidrolik 927006 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı hidroliğin temel prensiplerinin anlatılması, içme suyu şebekeleri, kanalizasyon sistemleri ve arıtma tesisilerinin hidrolik tasarımı için gerekli bilgilerin verilmesidir
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Semra ÇORUH
Öğrenme Çıktıları
  1. Hidrolik yapılarla ilgili problemleri çözer ve enerji denklemlerini öğrenir
  2. Pompa gücünü hesaplar
  3. Açık kanalların hidrolik hesabını yapar
  4. Borulu sitemlerin hidrolik hesabını yapar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mutlu Sümer, İstemi Ünsal, Mehmetçik Beyazıt, 2007. Hidrolik, Birsen Yayınevi, İstanbul.Atıl Bulu, Cemil Ilgaz, M. Emin Karahan, 2000. Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri, Çağlayan Kitabevi, istanbul.Lary D. Benefield, Joseph, F. Judkins, A. David Parr, 1984. Treatment Plant Hydrolics for Envrionmental Engineers, Prentice-Hall Inc. New Jersey.Dinçer Topacık, İsmail koyuncu, 2006. Arıtma Tesislerinin Hidroliği, Su Vakfı Yayını, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bir boyutlu akımların temel denklemleri, Borularda akım, Sürekli ve yersel yük kayıpları, Açık kanal akımları, Üniform akım, Üniform olmayan akımlar, Özgül enerji, Kritik altı ve kritik üstü akım, Kanal geçişleri, Hidrolik sıçrama, Pompalar, Orifis ve savaklar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Akım türleri, Bir boyutlu akımların temel denklemleri
2.Boru akımları, Borularda laminer ve türbülanslı akım
3.Boru akımlarında sürekli ve yersel yük kayıpları
4.Boru akım uygulamaları
5.Açık kanal akımları, Açık kanal akım türleri, Kanal eğimleri, Enerji kaybı
6.Üniform akım, Üniform olmayan akım, En uygun kesit kavramı
7.Özgül enerji, Kritik derinlik, Nehir ve sel rejimi
8.Enkesit değişimleri, Hidrolik sıçrama
9.Açık kanal akım uygulamaları
10.Ara sınav
11.Pompalar, pompa gücünün hesabı, pompa seçimi
12.Pompa içeren sistemler ile ilgili uygulamalar
13.Orifis ve savaklar
14.Orifis ve savak uygulamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı144
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15345
Toplam124