Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB315 Katı Atık Yönetimi 927006 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Katı atıkların tanımı, kaynakları, sınıflandırılması konusunda öğrencileri bilgilendirmek; katı atık minimizasyon ve bertaraf tekniklerini öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nurdan Gamze TURAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Katı atıkları sınıflandırır ve kaynaklarına göre ayırır;
  2. Katı atıkların minimizasyon tekniklerini bilir ve uygular;
  3. Katı atık bertaraf tesisi tasarlar;
  4. Katı atık bertaraf tesislerini işletir;
  5. Katı atıklardan kaynaklanan sorunları çözer.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Lagrega, M.D., Buckingham, P.L., Evans, J.C., 2001. Hazardous Waste Management, McGraw-Hill Inc., Singapore.Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S., 1993. Integrated Solid Waste Management, McGraw-Hill Inc.Homer, A.N., Schubel, J.R., 1987. Solid Waste Management and the Environment, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.Christensen, T.H., 2017. Katı Atık Yönetimi ve Teknolojileri, Eds. Demir, A., Akça, L., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Katı atıkların tanımı, katı atıkların kaynakları, katı atıkların sınıflandırılması, katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkileri, katı atık yönetimi, katı atıkların minimizasyonu, katı atık bertaraf teknikleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Katı atıkların tanımı ve kaynakları
2.Katı atıkların sınıflandırılması
3.Katı atıkların özellikleri
4.Katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkileri
5.Katı atıkların minimizasyonu
6.Yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım
7.Katı atıkların yönetimi
8.Ara Sınav
9.Katı atıkların biriktirilmesi ve toplanması
10.Katı atıkların taşınması ve transferi
11.Katı atıkların bertarafı
12.Düzenli depolama
13.Kompostlaştırma
14.Termal yöntemler
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama188
Proje Hazırlama188
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7428
Toplam97