Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB403 Toprak Kirliliği ve Kontrolü 927006 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı toprakta kirlilik oluşumu, yayılımı konularında öğrencilere bilgi vererek bunların kontrol ve giderim yöntemlerini açıklamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç Dr. E. Burcu Özkaraova
Öğrenme Çıktıları
  1. İyileştirme faaliyetlerinde izleme, analiz planlama ve veri değerlendirmesi yapar
  2. Kirlenmiş ortamların evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak muhtemel iyileştirme çalışmasının değerlendirme becerisi kazanir
  3. Kirlenmiş sahaların iyileştirilmesine ilişkin yaklaşımlarda temel bilim ve mühendislik bilgilerini değerlendirme kabiliyeti kazanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fundamenmtal of Soil Science, Henry D. Foth, 8th Ed. John Wiley and Sons,1990
Soil Pollution, Yaron B., Calvet R. and Prost R., Springer, 1996
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Toprak kirliliğinin tanımı ve kaynakları, Kirletici ve çevresel ortam özellikleri, toprağın fiziksel, biyolojik ve kimyasal özellikleri, toprakta kirleticilerin hidrokimyasal davranışı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Toprak Kirliliği kavramı, dersin içeriği, amacı, hedefleri ve kazanımları
2.Kirlenmiş ortam olarak toprak, çevresel etkileri, kirletici kaynakları ve kirlenme biçimleri
3.Toprak ve kirletici özellikleri
4.Toprak ve kirletici özelliklerinin kirletici davranışı üzerine etkileri
5.Toprak ve kirletici özelliklerinin kirletici davranışı üzerine etkileri: görsel anlatım
6.Toprakta kirlilik araştırma ve tespiti
7.Toprakta kirlilik tespiti ve değerlendirme süreci
8.Kirlilik kontrolü kavramı, yöntemleri
9.Toprakta iyileştirme şekilleri, yöntemleri
10.Toprakta basit kontrol yöntemleri
11.Kütle Giderimi Üzerine Arıtım Teknolojileri-1
12.Kütle Giderimi Üzerine Arıtım Teknolojileri-2
13.Diffuzyon Kontrollü Arıtım Teknolojileri
14.Diğer Arıtım İmkanları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz5525
Derse Katılım13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10330
Toplam100