Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB402 Mühendislik Ekonomisi 927006 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, Çevre Kirliliği ve politikalarını ulusal ve uluslararası mikro ve makro ekonomik olarak ele almaktır. Çevre sağlığı (Arıtma tesisleri, Alt yapı projeleri gibi) tesislerinin fizibilitesi, yatırım, işletme, fayda/maliyet analizlerini ekonomi modelleri kullanarak yapabilme becerisi kazandırmaktır. Ayrıca doğal kaynakların ekonomik gelişmedeki önemini diğer yandan ekonomik faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerini, iyileştirilmesini ekonomi biliminin çevre politikalarını kullanarak anlatmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dç.Dr. Hülya Böke ÖZKOÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Çevre Ekonomisinin temel kavramlarını tanımlar .
  2. Çevre kirliliğini önlemek için yapılan projelerde Fayda – Maliyet Analizi yaparak en uygun Proje Seçimini yapabilir
  3. Çevre politikalarıyla ekonominin entegrasyonunu tartışır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
EPA Construction Costs For Municipial Waste water Treatments Plants Technical Reports 430/ 9-77-013.
Karpuzcu M. Çevre Ekonomisi İTÜ Matbaası 1987
Field, Barry ve Martha K. Field , Environmental Economics: An Introduction, McGraw-Hill, New York, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ekonomi ve Temel kavramlar,,Sürdürülebilir Yaşam ve Kaynakları, Mühendislikte Ekonomik Modeller, Planlama Süresi, Tek ve Senelik Ödemeler, Faiz Sistemleri, Maliyet ve Fayda Unsurları, Ölçülmesi, Analizi, Doğal kaynaklar, Doğal kaynaklar ve ekonomi (talep ve arz Durumları) arasındaki ilişkilerin tanımlanması, , kapsamı ve sınıflandırılması, doğal kaynaklar ve çevresel değerlerin mevcut durumu ve gelecekteki görünümü, dünya ekonomisindeki değişim sürecinde doğal kaynakların önemi ve dünya ekonomisi üzerine etkileri ve fiyatlandırılması, Türkiye ve AB'de de Çevre Politikaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ekonomi ve Temel Kavramlar
2.Sürdürülebilir Yaşam ve Kaynakları
3.Mühendislikte Ekonomik Modeller (Faiz, Şimdiki zaman, Nakid Akış Diyagramları, ) Pb. Set 1
4.Maliyet Unsurları ve Analizi
5.Fayda Unsurları ve Analizi Pb. Set 2
6.Sınav
7.Doğal (Sürdürülebilir) Kaynaklar ve Çevre Kirliliği
8.Doğal kaynakların arzı, talebi ve yararlanma ilkeleri
9.Çevre Sorunlarının Mikro ve Makro Etkileri
10.Doğal (toprak,su ve doğal) Kaynakların Ekonomisi ve Kalkınmanın Gayesi
11.Ekonomik Çevre Yönetim Araçları
12.Çevrenin Fiyatlandırılması ve Vergilendirilmesi
13.Türkiye ve AB 'de de Çevre Politikaları
14.Çevre Politika Uygulamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Problem Çözümü220
Toplam120
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı166
Problem Çözümü10330
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma20360
Toplam100