Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB406 Çevresel Etki Değerlendirme (Çed) 927006 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik Çevresel etki değerlendirme kavramları, ÇED ve SÇED yönetmelikleri idari ve teknik hususları, çevresel etki değerlendirme etüdü, değerlendirme yöntemleri, proje tanıtım dosyalarının hazırlanması, ÇED raporlarının değerlendirilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Emre Burcu Özkaraova
Öğrenme Çıktıları
  1. Yapılacak fiziksel faaliyetlerin muhtemel etkinliklerinin tespiti için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
  2. Fiziksel faaliyetlerin atık yönetimi ve potansiyel çevresel etkilerin kontrolüne ilişkin olarak, potansiyel kirleticiler, kirletici sınırları ve etkilerin önlemesine yönelik uygun pratik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
  3. Fiziksel faaliyetlerin muhtemel etkinlikleri ile ilgili konularda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olmak
  4. Çevresel problemlerin çözümünde için yapılacak çalışmaları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kocasoy, Günay. Çevresel Etki Değerlendirmesi Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 1994 (Boğaziçi Üniversitesi Yayınları 547, ISBN 975-518-048-6)

Yücel, Muzaffer, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Baki Kitabevi, 2001.
(Baki Kitabevi yayın no. 24., ISBN 975-7024-17-1)

slUslu, Orhan (editor), Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) : uygulamadan örnekler, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Ankara, 1991.

Canter, Larry W. Environmental Impact Assessment – 2nd ed. – New York : McGraw-Hill, 1996. (ISBN 0-07-114103-0)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik Çevresel etki değerlendirme kavramları, ÇED ve SÇED yönetmelikleri idari ve teknik hususları, çevresel etki değerlendirme etüdü, değerlendirme yöntemleri, proje tanıtım dosyalarının hazırlanması, ÇED raporlarının değerlendirilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.ÇED kavramı, dersin içeriği, amacı, hedefleri ve kazanımları
2.ÇED tanımı, ÇED sürecinin gelişimi, dünyada ÇED’e tabii faaliyetler
3.Stratejik ÇED kavramı, amacı, hedefleri ve kazanımları, SÇED’e tabii konular
4.ÇED ve SÇED Yönetmelikleri
5.ÇED başvuru ve değerlendirme süreçleri
6.ÇED başvuru ve değerlendirme süreçleri
7.Proje tanıtım dosyasının hazırlanması (ÇED’e tabii faaliyetler için)
8.Seçme –eleme kriterlerinin uygulanacağı projelerin dosyalarının hazırlanması
9.Çevresel etki değerlendirme etüdünün aşamalarının incelenmesi
10.Çevresel etki değerlendirme yöntemlerinin incelenmesi
11.Çevresel etki değerlendirme yöntemlerinin incelenmesi
12.ÇED Raporu hazırlayacak kurum/kuruluşlarda aranacak özelliklerin ve Yeterlilik Tebliği’nin incelenmesi
13.Örnek ÇED Raporunun incelenmesi ve tartışılması
14.Örnek ÇED Raporunun incelenmesi ve tartışılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9327
Ev Ödevi10330
Toplam100