Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB104 İstatistik 927006 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Matematiksel temellere dayanan istatistik kuram ve yöntemleri yanında, Yöneylem Araştırması, Risk Analizleri, Aktüerya Bilimleri, Kalite Yönetimi, Bilgisayar Bilimleri ve İstatistiksel Bilgi Sistemleri gibi alanlarda araştırma-geliştirme yapabilecek İstatistikçiler yetiştirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr. Üyesi Andaç Akdemir
Öğrenme Çıktıları
  1. Veri setini özetlemek için kullanılan tanımlayıcı istatistikleri hesaplayabilme
  2. Uygun test tekniklerini uygulama ve yorumlama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ana kaynak: J.T. McClave and T. Sincich, Statistics, Ninth Edition, Prentice-Hall, 2003.Yardımcı kaynaklar: P. Newbold, W. L. Carlson, B. Thorne, Statistics for Business and Economics, Seventh Edition, Pearson Education , 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Veri Türleri, Veri toplama Yöntemleri, Nitel Verinin Tanımlanması, Nicel Verinin Tanımlanmasında Kullanılan Grafikler, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Değişim Ölçüleri, Göreli Durum Ölçüleri, zaman serileri, normal dağılım ve z testi, t testi, f testi ve anova, ki-kare testi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İstatistik Bilimi, İstatistik Uygulama Türleri, İstatistiğin Temel Elemanları
2.Merkezi Eğilim Ölçüleri
3.Değişim Ölçüleri
4.Zaman serileri
5.Zaman serileri-2
6.Regresyon ve Korelasyon-1
7.Regresyon ve Korelasyon-2
8.Ara Sınav
9.Normal Dağılım
10.Z testi
11.t testi
12.F testi ve ANOVA
13.Ki-Kare testi
14.Kümeleme Analizi, ve diğer testler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Ev Ödevi140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma22244
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
Ev Ödevi6212
Toplam100