Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB237 Çevre Kimyası I 927006 2 3 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genel kimya- çevre kimyası farklılıklarının belirlenmesini, temel çevre analitik kimyası konularının öğretilmesini; Çevre mühendisliği için gerekli olan kimya konularını anlama ve bu bilgilerin mühendislikte nerelerde, nasıl kullanılacağının öğretilmesini amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
PROF.DR. GÜLFEM BAKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Analiz sonucu elde ettiği verileri değerlendirebilme; Çevre Mühendisliği alanında uygulayabilme ve yorumlama becerisi
  2. Çevre kimyası ile bilgileri kazandırmak,
  3. Laboratuar ortamını optimum kullanabilme ve çalışma yeteneğini geliştirmesi; bireysel ve grup çalışma kurallarının öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şengül, F ve Müezzinoğlu, A. “ Çevre Kimyası”, D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları No.228, 1993.Samsunlu,A. “ Çevre Mühendisliği Kimyası ” SAM-Çevre Teknolojileri Merkezi Yayınları, 1999.Şengül, F ve Müezzinoğlu, A. “ Su ve Atıksu Analizleri “ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayınları, 1998.Şengül, F. ve A. Müezzinoğlu, “ Çevre Kimyası “ DEÜ Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, 1995.Manahan, S.E., “ Environmental Chemistry “ , 7th ed. Lewis Pubs. CRC, 2000.Sawyer C.N. ve McCarty P.L., Parkin G.F., “ Chemistry for Environmental Engineering and Science” , 5 th ed.. McGraw-Hill Series, 2003.Toröz, İ. ( çeviri ed.) “ Çevre mühendisliği ve Bilimi için Kimya “, Nobel yayıncılık, 2013.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Çevre kimyasının genel prensipleri, Kimyasal denge, Çözünürlük, Kompleksleşme, adsorpsiyon-desorpsiyon, Redoks, Kollooidler, pH - pC diagramları, Çözünürlüğü etkileyen faktörler, Logaritmik konsantrasyon diyagramları-pH.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çevre Bilimleri - Çevre Kimyası ( Uyg. Lab. Çalışma programının görüşülmesi)
2.Suyun Yapısı, su kimyası ( uyg. Lab. Gruplarının belirlenmesi ve prb. Set 1 uygulaması)
3.Çevre kimyasında numune alma ve saklama teknikleri ( lab. 1)
4.Genel kimya tekrarı ( molarite, normalite, birincil standard vb. ) , yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları ; ( Lab. 2)
5.Genel denge kimyası , aktivite, aktivite katsayısı, iyonik güç ( lab. 3)
6.Alkalinite, asidite, asit-baz dengesi ( uyg. Prb. Set 2)
7.İyonlaşma ( lab. 4)
8.hidrolize ve tampon çözeltiler ( lab. 5)
9.Kimyasal eşitliklerin kaydırılma yolları ; Kompleks iyonları, Stabilite-instabilite ; ( uyg. Prb. Set 3)
10.Çözünürlük , çözünürlüğü etkileyen faktörler ( lab. 6)
11.ARA SINAV
12.Bileşik iyon etkisi, Farklı tuz etkisi ( lab. 7)
13.Metal hidroksitlerin suda çözünürlüğü ( uyg. Prb. Set 4)
14.Hata hesaplamaları ve istatistiksel yaklaşımlar ( lab. Sınavı)Çevre mühendisliği uygulamalarında Çevre kimyasının öneminin tartışılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Uygulama/Pratik120
Laboratuvar120
Sözlü Sınav120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Sözlü Sınav140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav21020
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Laboratuvar10220
Rehberli Problem Çözümü14342
Ev Ödevi5840
Toplam174