Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB341 İçme Suyu Arıtımı 927006 3 5 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İçme suyu arıtımında kullanılan proseslerinin tanıtılması, projelendirme kriterleri ve esaslarının öğretilmesi, içme suyu arıtıma tesislerinin projelendirilmesi becerisinin geliştirilmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Feryal Akbal - Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör
Öğrenme Çıktıları
  1. Su kalitesini değerlendirerek arıtma prosesini planlar
  2. İçme sularının arıtılmasında kullanılan prosesleri ve tasarım esaslarını bilir
  3. İçme suyu arıtma proseslerini boyutlandırır
  4. İçme suyu arıtma tesisi ünitelerinin çizimlerini yapabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eroğlu, V., "Su Tasfiyesi", Çevre ve Orman Bakanlığı Yayını, İstanbul, 2008.Toröz İ. “Su ve Atıksu Mühendisliği - Water and Wastewater Engineering”, NOBEL Akademik Yayıncılık, 2015.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Su Kalitesi Kriterleri ve Standartlar, Yüzeysel ve Yeraltı Suların Arıtılması Esasları, Havalandırma, Hızlı ve Yavaş Karıştırma, Çökeltim Havuzları, Kum Filtreleri, Dezenfeksiyon Yöntemleri, Sertlik Giderimi, Demir ve Mangan Giderimi, Tad ve Koku Kontrolü
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İçme suyu kalite kriterleri ve standartları, ilgili yasal mevzuat
2.İçme suyu kaynakları, Yüzeysel ve yeraltı su kaynakları için arıtma akım şemaları
3.İçme suyu arıtımında kullanılan prosesler, Biriktirme yapıları
4.Havalandırma Yöntemleri, Havalandırıcıların tasarımı
5.Hızlı karıştırma ve yavaş karıştırma ünitelerinin tasarımı
6.Kimyasal maddeler ve doz hesaplamaları
7.Çökeltim havuzları ve tasarımı
8.Hızlı ve yavaş kum filtreleri ve tasarımı
9.Ara Sınav
10.Dezenfeksiyon yöntemleri ve dezenfeksiyon ünitelerinin tasarımı
11.Sertlik giderme yöntemleri
12.Demir ve mangan giderimi
13.İçme sularında tad ve koku kontrolü
14.Suların stabilizasyonu ve korozyon kontrolü
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Proje Hazırlama150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13565
Proje Hazırlama13226
Proje Tasarımı /Yönetimi12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150