Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB343 Su Temini ve Uzaklaştırma Esasları I 927006 3 5 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ham Suyun kaynağından tüketileceği yere kadar iletilmesinde su ihtiyacının, kaynaklarının uygunluk şartlarının verilmesi. Yüzeysel ve yeraltı sularının yapılarının boyutlandırılması, suyun temin edilmesi esasları, sorunları çözme becerisi, içme suyunun depolanması için hazneler ve su temini hattının geçirilmesi için projelendirilmesi ve çizilmesi, İller Bankası yöntemine göre proje teklif dosyasının hazırlanması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. İsale hatlarının planlanmasında boru tipi (boru çapı, eğim, piyozometre kodu) ve inşasındaki önemli noktaların (yük kayıpları, maliyet hesapları) hesaplarını yapabilecek ve sıralayabilecektir.
  2. Suların biriktirilmesi (hazne yeri, kodu, hacmi) gerekliliğini açıklayabilecektir.
  3. Su temini tesislerini projelendirme, uygulama ve işletme sorunlarını çözebilme becerisini kazanacaktır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Warren, V. J. and Hammer, M,J., 1980. Water Supply and Pollutiion Control, Other HarpenRow Boks.Hardenbergh, A.W., 1990.Water Supply and Purification, International Texbook Company.Karpuzcu, M., 1998, Su temini ve Çevre Sağlığı, İTÜ, Ders Notları.Muslu, Y., 1991, Su ve Atıksu Teknolojisi, İTÜ, Sayı 1452.Şekerdağ N., 2017, Su Getirme ve Kanalizasyon Problemleri, Yayın No.: 258, Mühendislik-Teknik No.: 16, ISBN: 978-605-133-160-7Muslu, Y., 2005, Çözümlü Problemlerle Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul. Karpuzcu, M., 2008, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Kubbealtı Akademisi. Muslu, Y., 1991, Su ve Atıksu Teknolojisi- Su Getirme ve Kullanılmış Suları Uzaklaştırma Esasları, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, İstanbul. Topacık, D., Eroğlu, V., 1993, Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, İstanbul. Samsunlu, A., 1997, Su Getirme ve Kanalizasyon Yapılarının Projelendirilmesi, SAM Çevre Teknoloji Merkezi Yayınları, İstanbul. Türkdoğan, İ., Yetilmezsoy, K., 2004, Su Getirme ve Kanalizasyon Uygulamaları, Su Vakfı Yayınları, İstanbul. Muslu, Y., 1990, Terfi Merkezleri ve İsale Hatları, İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Sayı: 1426, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Su temini ve çevre sağlığı sistemlerinin önemi, su temini sistemlerinin bileşenlerinin tanımlanması. Gelecekteki nüfus (Nüfus tahmin metodları), su ihtiyacı tespiti, temini ve temin edilecek suyun özellikleri. Su kaynakları; yüzeysel suların toplanması, yeraltı sularının toplanması ( kuyular, galeriler) suyun iletilmesinde cazibeli ve terfili iletim, iletim hatlarının ekonomik analizi, su hazneleri, hesap ve teşkil.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Su temini sistemlerinin önemi veçevre sağlığı için gerekliliği tatışılıp, su temini sistemlerinin bileşenlerinin genel tanımlanması
2.Su ihtiyacı, temini ve temin edilecek suyun özellikleri ( su ihtiyacı tespiti, nufüs tahmin metodları, su ihtiyacı zamanla değişimi ) Uygulama 1; Nufüs ve debi hesabı
3.Su kaynakları (Yüzey suyu ve yeraltı suyu derlenmesi, galeriler ve kuyularla suların toplanması) Uygulama 2;Temel bilgilerHarita bilgisi, Boy kesit alma hakkında bilgilendirme
4.Su kaynaklarından yüzeysel suların toplanması ve projelendirilmesi, su kaynaklarından yeraltı sularının toplanması ve kuyu hesap örnekleri (kuyular, galeriler) ve projelendirilmesi Problem Set 1
5.İletimde kullanılan borular ve yardımcı donatılar, özel yapılar Uygulama 3;Boru seçimi hakkında bilgilendirme
6.İletim hattında hidrolik prensipler Uygulama 4;İsale hattı güzergah belirleme
7.Cazibeli iletim hatları Problem Set 2
8.Terfili iletim hatları Uygulama 5;İçme suyu projelerinin hazırlanmasına ait yönetmelik hakkında bilgilendirme
9.Ara Sınav
10.İletim hattı ekonomik analizi (Ara sınav soru çözümü).
11.Su toplanması (hazne) Uygulama 6;Kazık ve soma noktalarının belirlenmesi
12.İsale hattı plan çizimi Uygulama 7; İsale hattı plan çizimi
13.İsale hattı profili hakkında genel bilgilendirme Uygulama 8;İsale hattı boy kesit çizimiİsale hattı şematik profili çizimi
14.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav120
Rapor Sunma110
Proje Hazırlama130
Proje Sunma130
Proje Tasarımı /Yönetimi110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav248
Final Sınavı166
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü11333
Ev Ödevi10660
Toplam149