Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme 927006 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çevre mühendisliği uygulamalarında kullanılan modelleme yaklaşımlarının temel prensiplerinin verilmesi ve örnek uygulamalar
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
PROF.DR. GÜLFEM BAKAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Çevresel kalite modellerini kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazanma
  2. Karmaşık Çevre mühendisliği problemlerini modellerle çözme yöntemlerini öğrenme
  3. Karmaşık Mühendislik problemlerini disiplinlerarası takım çalışmalarında model kullanarak çözmeyi öğrenme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
James, A., 1993. An Introduction to Water Quality Modelling, John Wiley ve Sons Ltd., England.Chapra, C.S., 1997. Surface Water Quality Modelling, Mc. Graw Hill, USA, 835p. 1997.Bakan, G., ( çeviri ed.) 2015. Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme, Nobel Yayıncılık, Türkiye.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Model tanımı ve çeşitleri, Sistem ve sistem analizi, Lineer ve dinamik programlama, Çevre Mühendisliğinde modelleme ve çeşitleri, Modellerin gelişimi ve tarihçesi, Modellerin genel matematiksel yapısı, Matematiksel model yapısının ana bileşenleri, Adveksiyon-difüzyon-ayrışma, Sonlu fark modelleri, Deterministik -stokastik modeller, Yüzeysel su kalite modelleri, Su modellemesinde kalitatif ve kantitatif süreçler ; Akarsu Kirliliği Modellerinin temel öğeleri ; Nehirde O2 değişiminin modellenmesi, Model kalibrasyonu ve model verifikasyonu, İstatistiksel yaklaşımlar, regrasyon analizi, Model verifikasyonu için önerilen grafiksel ve istatistiksel analiz yöntemleri, Çevre Mühendisliğinde Paket program Modelleme Uygulamaları, QUAL2E nehir modeli, tanımı ve açıklamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Model tanımı ve çeşitleri
2.sistem ve sistem analizi ; Lineer ve dinamik programlama
3.Çevre Mühendisliğinde modelleme ve çeşitleri ; Modellerin gelişimi ve tarihçesi
4.Modellerin genel matematiksel yapısı ; Matematiksel model yapısının ana bileşenleri ( Prb.set 1)
5.Adveksiyon-difüzyon-ayrışma ; Sonlu fark modelleri ; Deterministik -stokastik modeller
6.Yüzeysel su kalite modelleri
7.Su modellemesinde kalitatif ve kantitatif süreçler ( prb. Set 2)
8.Akarsu Kirliliği Modellerinin temel öğeleri
9.Nehirde O2 değişiminin modellenmesi ( prb. Set 3)
10.Model kalibrasyonu ve model verifikasyonu
11.ARA SINAV
12.İstatistiksel yaklaşımlar , regrasyon analizi
13.Model verifikasyonu için önerilen grafiksel ve istatistiksel analiz yöntemleri ( Prb. Set 4)
14.Çevre Mühendisliğinde Paket program Modelleme UygulamalarıQUAL2K nehir modeli, tanımı ve açıklamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz115
Uygulama/Pratik130
Sözlü Sınav115
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Sözlü Sınav140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Quiz122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14228
Rehberli Problem Çözümü14342
Ev Ödevi7214
Toplam128