Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB344 Su Temini ve Uz. Esas II 927006 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kentlerde içme sularının şebeke sistemi ile yerleşim bölgesine dağıtılması, Kullanılmış sularla yağmur sularının ayrık ve birleşik sistemlerle toplanarak bölgeden uzaklaştırılması konularında geniş bilgi birikimi sağlamaktır. Ayrıca teorik bilginin uygulaması olarak 3 tane proje teklif dosyaları hazırlanacaktır. İçme suyu şebekesi, kanalizasyon şebekesi ve yağmur sularının uzaklaştırılmasına ait projeler çizilerek proje teklif dosyasının hazırlanması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Hülya Böke ÖZKOÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Alt Yapı (İçme suyu,Kanalizasyon ve Yağmur suyu) projeleri için temel bilgileri özümseme, yöntem belirleyebilme ve seçebilme
  2. Alt yapı projelerini ve , teklif dosyasını ilbank yönetmeliği çercevesinde hazırlama
  3. Bireysel veya disiplinlerarası birlikte çalışma
  4. Alt yapıdaki sorunları belirleme ve çözme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Warren, V. J. and Hammer, M,J., 1980. Water Supply and Pollutiion Control, Other HarpenRow Boks.
Hardenbergh, A.W., 1990.Water Supply and Purification, International Texbook Company.
Karpuzcu, M., 1998, Su temini ve Çevre Sağlığı, İTÜ, Ders Notları.
Karpuzcu, M., 2008, Su Temini ve Çevre Sağlığı, Kubbealtı Akademisi.
Muslu, Y., 1990, Terfi Merkezleri ve İsale Hatları, İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Sayı: 1426, İstanbul.
Muslu, Y., 1991, Su ve Atıksu Teknolojisi, İTÜ, Sayı 1452.
Muslu, Y., 1991, Su ve Atıksu Teknolojisi- Su Getirme ve Kullanılmış Suları Uzaklaştırma Esasları, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, İstanbul.
Muslu, Y., 2005, Çözümlü Problemlerle Su Temini ve Çevre Sağlığı, Su Vakfı Yayınları, İstanbul
Samsunlu, A., 1997, Su Getirme ve Kanalizasyon Yapılarının Projelendirilmesi, SAM Çevre Teknoloji Merkezi Yayınları, İstanbul.
Şekerdağ N., 2017, Su Getirme ve Kanalizasyon Problemleri, Yayın No.: 258, Mühendislik-Teknik No.: 16, ISBN: 978-605-133-160-7
Topacık, D., Eroğlu, V., 1993, Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları, İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, İstanbul.
Türkdoğan, İ., Yetilmezsoy, K., 2004, Su Getirme ve Kanalizasyon Uygulamaları, Su Vakfı Yayınları, İstanbul.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Su Dağıtma sistemleri ve gözönüne alınacak esaslar. Ölü nokta metodu ve Hardy cross yöntemi. Su dağıtma sistemi uygulamaları. Kentteki Atık Suların Uzaklaştırımasında Kullanılan Kanal Sistemleri ve Karşılaştırılması Mecralarda ve Kanal ağının özel yapılarında akım Kanal sistemlerini hesabı. Kanal sistemlerini hesabı. Binaların atık su tesisatı. Kanal boykesitlerinin geçirilmesinde değişik durumlar. Kanal şebekesinin işletme elemanları. Yağmur sularının toplanması. Yağmur suyu debi hesabı. Yağmur suyu ve kanallarında akım. Birleşik sistem kanalları.Terfi merkezleri ve planlaması. evre Müh. Uygulamalarında Suların Uzaklaştırılmasının Tartışılması. İçme suyu şebekesi proje teklif dosyası (İnşaat planı. Paftaya uygulama, hesap planı çizimi ve hesap planı kontrolü) hazırlanacaktır. Kanalizasyon Şebekesi proje teklif dosyası ( Boru numaralandırılması ve kotlama gösterimi, Paftada akış yönü tanımlaması ve şebeke boru hattı, Zemin ve mecra profili hesabı,Hesap tablosu) hazırlanacaktır. Yağmur suyu proje teklif dosyası ( Örnek yağmur suyu projesi, Mecra profili hesaplarının tanımlanması, Mecra hidrolik hesaplarının ve mecra taban kotu hesaplarının tamamlanması) hazırlanacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Su Dağıtma sistemleri ve gözönüne alınacak esaslarİçme suyu şebeke proje örneği gösterimi ve değerlendirilmesi
2.Ölü nokta metodu ve Hardy cross yöntemiİçme suyu şebeke inşaat planı ve hesap planı çizimi
3.Su dağıtma sistemi uygulamaları İnşaat planı ve hesap planı kontrolü (Prb. Set 1)
4.Kentteki Atık Suların Uzaklaştırımasında Kullanılan Kanal Sistemleri ve Karşılaştırılması.İçme suyu proje teklif dosyası teslimi
5.Mecralarda ve Kanal ağının özel yapılarında akım ve Kanal sistemlerini hesabı Kanalizasyon proje örneği gösterimi
6.Binaların atık su tesisatı ve hesaplanmasıBoru numaralandırılması ve kotlama nasıl yapılacak (Prb. Set 2)
7.Kanal boykesitlerinin geçirilmesinde değişik durumlar Paftada akış yönü tanımlaması ve şebeke boru hattı
8.Kanal şebekesinin işletme elemanları Zemin ve mecra profili hesabı ve hesap tablosu oluşturulması
9.Kanalizasyon proje teklif dosyası teslimi (Prb. Set3)
10.Yağmur sularının toplanması Yağmur suyu örnek proje gösterimi ve incelenmesi
11.Yağmur suyu debi hesabı ve Yağmur suyu ve kanallarında akım Mecra profili hesaplarının tanımlanması
12.Birleşik sistem kanalları Mecra hidrolik hesaplarının ve mecra taban kotu hesaplarının tamamlanması
13.Terfi merkezleri ve planlamasıYağmur suyu proje teklif dosyasının teslimi (Prb. Set 4)
14.Çevre Müh. Uygulamalarında Suların Uzaklaştırılmasının Tartışılması
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı177
Rapor Hazırlama31030
Rapor Sunma3618
Proje Hazırlama32163
Proje Sunma326
Proje Tasarımı /Yönetimi11222
Toplam150