Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB342 Kullanılmış Su Arıtımı 927006 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Atıksu arıtma tesisi ünitelerinin anlatılması ve atıksu arıtma tesislerinin tasarımı ile ilgili bilgilerin verilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Feryal Akbal - Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör
Öğrenme Çıktıları
  1. Atıksu karakterini dikkate alarak uygun tesis akım şemasını belirler.
  2. Atıksu arıtma ünitelerinin tasarım esaslarını bilir.
  3. Atıksu arıtma tesisi ünitelerinin tasarımını yapabilir.
  4. Atıksu arıtma tesisi ünitelerinin çizimini yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Metcalf and Eddy, 2003, Wastewater Engineering Treatment and Reuse, 4th ed., Singapore: McGraw-Hill Inc. 2. Eroğlu, V., 2002, Atıksuların Tasfiyesi, Su Vakfı Yayınları.3. Kargı, F. 1998, Çevre mühendisliğinde biyoprosesler . Dokuz Eylul Universitesi, Mühendislik Fakültesi Yayınları. İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Atıksuların özellikleri, nüfus hesapları, debi ve kirlilik yükü hesabı, terfi istasyonları, fiziksel arıtma üniteleri ve tasarım esasları (kaba ve ince ızgaralar , kum tutucular, ön çökeltim havuzları), biyolojik arıtma üniteleri ve tasarım esasları (aktif çamur sistemleri, damlatmalı filtreler, havalandırmalı lagün, stabilizasyon havuzları, son çökeltim havuzları), ileri biyolojik arıtma sistemleri ve anaerobik arıtma sistemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Atıksuların özellikleri, atıksu arıtma yöntemleri
2.Atıksu debisi ve kirlilik yükü hesapları
3.Kaba ve ince ızgaralar
4.Kum tutucular
5.Ön çökeltme tankları
6.Izgara, kum tutucu ve ön çökeltim ile ilgili uygulamalar
7.Biyolojik arıtım
8.Aktif çamur yöntemi
9.Aktif çamur ile ilgili uygulamalar
10.Ara sınav
11.Damlatmalı filtreler ve biyodiskler
12.Stabilizasyon havuzları ve mekanik havalandırmalı lagünler
13.Damlatmalı filtre, biyodisk ve lagün ile ilgili uygulamalar
14.Biyolojik azot ve fosfor giderimi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Proje Tasarımı /Yönetimi150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13565
Proje Hazırlama13226
Proje Tasarımı /Yönetimi12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150