Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II 927006 3 6 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çevre mühendisliği alanında kullanılan temel işlemler ve proseslerin genel özelliklerini vererek çeşitli uygulamalar ile kimyasal ve fiziksel arıtma proseslerinin tanıtılması ve tasarlanmasına alt yapı kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yüksel Ardalı
Öğrenme Çıktıları
  1. Fiziksel ve kimyasal temel süreç ünitelerinin tasarımını yapar ve üniteleri boyutlandırır.
  2. Çevre Mühendisliği yaklaşımıyla yenilenebilirlik, üretilebilirlik ve yeni teknolojik gelişmeler konularında farkındalık ve değerlendirme yapabilme becerisi sağlar.
  3. Çevre Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemleri seçme ve uygulama becerisi sağlar.
  4. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi sağlar.
  5. Atıksu arıtımında kullanılan fiziksel ve kimyasal temel işlem ünitelerinin çalışma prensiplerini ve teorilerini tanımlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Theory and practice of water and wastewater treatment, Ronald L., Droste, John Wiley and Sons Inc., 1997, ISBN 0-471-12444-3 2.Process chemistry for water and wastewater treatment, Larry D. Benefield, Joseph F. Judkins, Barron, L. Weand, Prentice-Hall Inc. ISBN: 0-13-722975-53.Eroğlu V. (2008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. 4.Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes in Environmental Engineering, Second Edition, Cengage Learnin, Stamford, USA ), Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Süreçler, İkinci Baskı, Efil yayınevi, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Termodinadik, Termodinamik yasaları, Havalandırma-havayla sıyırma (Fe-Mn, amonyak, UYA giderimi), Dezenfeksiyon, Pıhtılaştırma – Yumaklaştırma, Kimyasal Çöktürme İşlemleri, Kimyasal Çöktürme İşlemleri, Sertlik Giderme İşlemleri / Suların Stabilizasyonu, İyon Değiştirme, Adsorbsiyon İşlemleri, İleri oksidasyon yöntemleri (Ozon, UV, Fenton, ultrasound), Elktrokimyasal yöntemler( elektrokoagülasyon/flotasyon, elektrooksidasyon, elektrofenton, elektrodiyaliz), Membran prosesler (membran proseslerde kullanılan membran türleri, uygulama alanları, karşılaşılan problemler)
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tehlikeli Atıklar ve Bertaraf Yöntemleri
2.Adsorpsiyon
3.Gaz Transferi ve Havalandırma
4.Hava Sıyırma
5.Uygulama ve problem çözümü
6.İyon Değiştirme
7.Dezenfeksiyon
8.Kimyasal Çöktürme
9.Kimyasal Oksidasyon
10.Uygulama ve problem çözümü
11.Ara sınav
12.Elektrokimyasal Prosesler
13.Termodinamik
14.Membran Prosesler
15.Uygulama ve problem çözümü
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Quiz105
Derse Katılım145
Uygulama/Pratik105
Laboratuvar1010
Problem Çözümü25
Rapor Hazırlama1010
Bireysel Çalışma1410
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma1410
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma1520
Laboratuvar Ara Sınavı1010
Laboratuvar Sınavı110
Toplam1070
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Quiz10110
Derse Katılım10330
Laboratuvar10110
Problem Çözümü21020
Rapor Hazırlama10110
Bireysel Çalışma15115
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15115
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15115
Laboratuvar Ara Sınavı10110
Laboratuvar Sınavı11010
Toplam175