Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB437 Hava Kirliliği ve Kontrolü 927006 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hava kirliliğini ve ortaya çıkaran sorunları anlamak, Kirleticilerin özelliklerini ve azaltım yöntemlerini belirlemek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
DR.Öğr. Üyesi Andaç Akdemir
Öğrenme Çıktıları
  1. Kirleticilerin özelliklerini ve kaynaklarını bilir, ölçer ve giderim yöntemi seçer
  2. Kirletici giderimi için proje tasarlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Khare,M, Nagendra,S,M, 2006, Artificial Neural Networks in Vehicular Pollution Modelling, Springer• Borrego, C;Schayes,G, 2002,Air Pollution Modelling and Its Application XV,Springer• Turner, D.B., Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates, Washington, D.C., HEW, Rev., 1969.• Wark, K., Warner, C.F. and Cooper, Air Pollution: Its Source and Control, Harper & ROW Publishers, 1995.• Lutgens, F.K., Tarbuck, E.J., The Atmosphere: An Introduction to Meteorology, 7th International ed., New Jersey, Prentice-Hall International, Inc., 1998.• De Nevers, N., Air Pollution Control Engineering, 2nd International ed., Singapore, McGraw-Hill Book Co., 2000.• W.T.Davis, “Air Pollution Engineering Manual”, 2nd Ed., Wiley-Interscience Publication, John Wiley and Sons Inc., 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hava kirliliği ve kaynakları, temel hava kirleticilerinin özellikleri, kaynakları ve ölçüm yöntemleri, iklim değişimi ve sera gazları ve izleme raporları hazırlanması, yakıtlar ve yanma, hava kirleticilerin dağılımı ve modellemesi, partikül kontrol sistemleri, kükürt dioksit kontrol sistemleri, azot oksit kontrol sistemleri, diğer kirleticiler ve uzaklaştırma yöntemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Atmosfer ve Meteoroloji
2.Hava Kirliliği Nedir, Kirleticiler ve Kaynakları
3.Atmosfer Kimyası
4.Yakıtlar ve Yanma
5.Birincil Hava Kirleticileri (Özellikleri, Kaynakları ve Ölçüm Yöntemleri)-1
6.Birincil Hava Kirleticileri (Özellikleri, Kaynakları ve Ölçüm Yöntemleri)-2
7.İkincil Hava Kirleticileri (Özellikleri, Kaynakları ve Ölçüm Yöntemleri) Emisyon Ölçüm Raporu Hazırlama
8.Ara Sınav
9.İklim Değişimi ve Sera Gazları Sera Gazı İzleme Raporu Hazırlama
10.Hava Kirliliği Modellemesi ISC-AERMOD Dağılım Modeli Uygulaması
11.Partikül Kontrol Sistemleri
12.Kükürt Dioksit Giderim Yöntemleri
13.Azot Dioksit Kontrol Sistemleri
14.Diğer Kirleticilerin Giderim Yöntemleri-1
15.Diğer Kirleticilerin Giderim Yöntemleri-2 Kirletici Kontrol Sistemleri Projesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Rapor Hazırlama220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma150
Toplam120
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı150
Rapor Hazırlama120
Proje Tasarımı/Yönetimi120
Final Sınavı için Bireysel Çalışma110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Rapor Hazırlama31236
Proje Tasarımı /Yönetimi12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma23060
Toplam150