Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği 927006 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Akışkanlar mekaniği ile ilgili temel kavramları, teoremleri, sıvıların özelliklerini, hidrostatik konularını, akışkanların kinematiğini ve akış tiplerini örnek problem çözümleri desteği ile kavramak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Semra ÇORUH
Öğrenme Çıktıları
  1. Akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını öğrenir ve uygulamada karşılaşılan farklı akış türlerini tanımlayabilir.
  2. Açık kanallarda ve borularda akışkanın akışını tanımlar ve akıştan kaynaklanan kayıpları hesaplayabilir.
  3. İmpuls-momentum ve enerji denklemlerinin pratik uygulamaları
  4. Problemlerin çözümünde mühendislik tekniklerini ve matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Ön Koşul Yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Güney, Ş., 2004, Akışkanlar Mekaniği, DEÜ Yayınları, İzmir.
2. Berkün, M., 2010. Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Seçkin Yayınevi, istanbul
3. Yüksel, Y., 2014, Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Beta Basım Yayın Dağıtım, Istanbul.
5. Zühtü, Uysal, B., 2006. Akışkanlar Mekaniği, Alp Yayınevi.
6. Yücel, N., Dinler, N., Türkoğlu, H., Altaç, Z., 2013, Akışkanlar Mekaniğine Giriş, Nobel Yayıncılık, Istanbul.
7. Şekerdağ, N., Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri, Nobel Yayıncılık, 2010.
8. Çengel, Y.A., Cimbala, J.M., 2012. Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları. İzmir Güven Kitabevi, (Çeviri:Tahsin Engin), İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Akışkanların temel özelliği, akışkanların statiği, boyut analizi, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, Bernoulli denkleminin gerçek akışkanlara uygulanması, Bernoulli denkleminin ideal akışkanlara uygulanması, süreklilik enerji ve impuls momentum denklemleri, impuls-momentum ve enerji denklemlerinin pratik uygulamaları, laminer akım ve türbülanslı akım, akışkanlarda sürtünme ve enerji kayıpları, akışkanların transferinde motor gücünün hesaplanması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Akışkanlar mekaniği dersi ile ilgili temel kavramlar, sıvıların özellikleri, birim sistemleri
2.Akışkanların Statiği: Basınç ve basınç tipleri
3.Akışkanların Statiği: Basınç Ölçümü
4.Hidrostatik
5.Hidrostatik
6.Bernoulli denklemi ve uygulamaları,Bernoulli denkleminin ideal akışkanlara uygulanması,
7.Bernoulli denkleminin gerçek akışkanlara uygulanması
8.Bernoulli denkleminin ideal akışkanlara uygulanması,
9.Arasınav
10.İdeal ve gerçek akışkanların 2 boyutlu akımı
11.Süreklilik enerji ve impuls momentum denklemleri
12.İmpuls-momentum ve enerji denklemlerinin pratik uygulamaları
13.Süreklilik enerji ve impuls momentum denklemleri,
14.Pompalar ve Türbinler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı12727
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü5945
Toplam125