Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ÇMB310 Deniz Kirliliği ve Kontrolü 927006 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; oşeonografik özellikleri, deniz ekosistemini,deniz kirlenmesinin tiplerini, Atıksu deniz deşarjları ile ilgili mikrobiyolojik kavramları, deniz çevresinde veri toplama ve ön arıtım, seyrelmeler, deniz deşarj sistemleri, dizaynı, inşaası, deniz deşarjlarının çevresel etkilerini öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ayşe KULEYİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Deniz kirliliğinin etkilerini Türkiye'de denizlerdeki kirlenme ile ilişkilendirebilecektir.
  2. Deniz kirliliği ve korunması konusunda ülkemizdeki mevzuatı ve taraf olunan anlaşmaları bilecektir
  3. Kirlilik tiplerini özellikle petrol kirliliğini, alıcanak önlemler, gemiler tarafından meydana getirilen kirlenmeyi bilecektir.
  4. Deniz Deşarj sistemlerini projelendirebilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları
Samsunlu, A., 1995. Deniz Kirliliği ve Kontrolü
Artuz, I., 1992. Deniz Kirliliği
Öztürk, İ. 1996 Atıksu Ön Arıtma ve Deniz Deşarjlar Sistemleri
Öztürk, İ., 2011, Deniz Deşarjı Tesisleri Tasarımı (Su Vakfı Yayınları)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Oşeonografik özellikler, deniz ekosistemi,deniz kirliliğine giriş, deniz kirlenmesinin tipleri, Atıksu deniz deşarjları ile ilgili mikrobiyolojik kavramlar, deniz çevresinde veri toplama ve ön arıtım, seyrelmeler, deniz deşarj sistemleri, dizaynı, inşaası, deniz deşarjlarının çevresel etkileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Deniz Kirliliğine Giriş, Tanımlar
2.Deniz Ortamı, Deniz Fizyografisi,
3.Deniz Suyunun Fiziksel, kimyasal özellikleri
4.Akıntılar ve deniz ekosistemleri
5.Kıyı yönetimi, yönetmelikler
6.Deniz Kirlenmesi, Kirleticilerin yapıları ve etkileri
7.Gemilerden Kaynaklanan kirlilik,
8.Petrol ve deniz kirliliği
9.Arasınav
10.Atıksu ön arıtım sistemleri
11.Deniz deşarj sistemleri ve seyrelmeler
12.Deşarj borusu ve difüzör tasarımı
13.Stabilite tahkikleri
14.Deşarj borusu tipleri ve inşa yöntemleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Ev Ödevi220
Toplam120
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14570
Rehberli Problem Çözümü2612
Ev Ödevi2612
Toplam100