Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
INS318 Hidroloji ve Su Kaynakları Mühendisliği 927006 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders de hedeflenen öğrencininin mesleğinde karşısına çıkacak baraj, bağlama, taşkın, liman yapıları gibi su problemlerinin temelinde olayın fiziğini verebilmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÜLKE KESKİN
Öğrenme Çıktıları
  1. İnşaat mühendisliğinde hidrolojinin öneminin kavranması
  2. Hidrometeorolojik bileşenlerin ve bunların birbirleriyle olan ilgisinin öğrenilmesi
  3. Hidrometeorolojik bileşenlerin denklemlerinin kavranması, İstatistik bilimi
  4. Hidrolojinin su kaynakları ve su teminine olan etkisinin anlaşılması,
  5. Küresel iklim değişikliğinin ülkemiz ve özellikle bölgemiz üzerine olan etkisinin anlaşılması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Hidroloji. Mehmetçik Beyazıt, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 1999.
2. Hidroloji Uygulamaları. Mehmetçik Beyazıt, İlhan Avcı, Zekai Şen. Birsen Yayınevi ,İstanbul 2001.
3. Hidroloji. Tülay Özbek, Gazi Üniversitesi Matbaası, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yayın no:11, Ankara, 1989.
4. Su Kaynakları Mühendisliği. Cevat Erkek, Necati Ağıralioğlu. Beta Yayınları, İstanbul, 1993.
5. Su Kaynaklarının Planlanması . Kazım Tülücü, Ç. Ü Ziraat Fekültesi Genel Yayın no:175, Adana, 2002

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hidrolojik su çevriminin yorumlanması, bu çevrimin İnşaat mühendisliği yapılarının projelendirilmesindeki rolünün anlaşılması. Yağış, buharlaşma, sıcaklık gibi meteorolojik verilerin ölçümü ve toplanması, bunların akım, hidrograf, taşkın gibi hidrolik olaylarla ilişkilendirilmesinde kullanılan yöntemler ve mühendislikte bu ilişkinin yorumlanarak, kullanımının öğretilmesi, hidrolojinin su kaynaklarındaki yeri ve öneminin kavranması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hidrolojinin tanımı, kapsamı, hidrolojik çalışmalar ve önemi, yeryüzünde su kaynakları, hidrolojik çevrim, “Sistem” kavramı ve temel denklemler
2.Yağışın meydana gelmesi, yağışın ölçülmesi, yağış kayıtlarının analizi, yağış şiddeti, hiyetograf, Yağış verilerinin homojen hale getirilmesi, ortalama yağış yüksekliği hesabı, yağış yüksekliği- alan- süre analizi, yağış şiddeti- yağış süresi ilişkisi
3. İstatistik biliminin Hidrolojide kullanımı
4.Buharlaşmanın mekanizması, su, zemin ve kar yüzeyinden buharlaşma, buharlaşmanın ölçülmesi, buharlaşma miktarının azaltılması
5.Evapotranspirasyon kayıpları, Potansiyel ve gerçek evapotranspirasyonun hesabı
6.Sızma kapasitesi, sızma hızı, sızma indisleri
7.Yeraltındaki suyun bölgeleri, Yeraltısuyu akımı, hidrolik eğim, hidrolik iletkenlik, Dupuit hipotezleri
8.Yeraltısuyunun kuyularla çekilmesi, Kuyuların hidrolik hesabı, serbest yüzeyli bir akiferde açılan kuyu, basınçlı bir akiferde açılan kuyu
9.Akım ölçümleri, debi tanımı, seviye ve su yüzü eğimi ölçümleri, hız ölçümleri, kesit ölçümleri, debi ölçümleri, anahtar eğrisi
10.ARASINAV
11.Akış kayıtlarının analizi, debi gidiş çizgisi, debi süreklilik çizgisi ve toplam debi çizgisi
12.Akarsu havzalarının özellikleri, akışın kısımlara ayrılması, yağış akış bağıntıları, hidrografın elemanları, akarsu havzasının sistem olarak incelenmesi
13.Birim hidrograf teorisi, Birim hidrografın elde edilmesi, değişik süreli birim hidrograflar, sentetik birim hidrograflar, taşkınlar
14.Nüfus hesabı, su temini problemlerine genel bir bakış
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik414
Bireysel Çalışma15460
Toplam123