Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
INS108 Mühendisler İçin Jeoloji 927006 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mühendislik jeolojisi dersinin amacı inşaat mühendisliği öğrencilerine temel jeoloji bilgisi kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Zeki Karaca
Öğrenme Çıktıları
  1. Kayaçlar arasındaki farkları ayırt edebilir.
  2. Tektonizmayı yaratan faktörler hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Zemin mekaniği derslerine sağlam bir kaya mekaniği altyapısı hazırlar.
  4. Mühendislik jeolojisinin inşaat mühendisliğinde uygulamaları hakkında farkındalık yaratır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Tarhan, F., Müh. Jeolojisi Prensipleri, KTÜ yayınları, Trabzon.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mineraller ve özellikleri, Yer’in yapısı Kayalar, oluşumları ve sınıflandırılması Sedimanter Kayalar Metamorfizim Metamorfik kayaların özellikleri, sınıflandırılması ve kompozisyonu Nehirler ve özellikleri (Folds=kıvrımlar) ve oluşum koşulları Faylar Mühendislik Jeolojisi ve Uygulamaları Mühendislik Jeolojisi ve Uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mineraller ve özellikleri, Yer’in yapısı.
2.Kayalar, oluşumları ve sınıflandırılması.
3.Sedimanter Kayalar.
4.Metamorfizim.
5.Metamorfik kayaların özellikleri, sınıflandırılması ve kompozisyonu.
6.Metamorfik kayaların özellikleri, sınıflandırılması ve kompozisyonu.
7.Nehirler ve özellikleri.
8.(Folds=kıvrımlar) ve oluşum koşulları.
9.(Folds=kıvrımlar) ve oluşum koşulları.
10.Arasınav.
11.Faylar.
12.Faylar.
13.Mühendislik Jeolojisi ve Uygulamaları.
14.Mühendislik Jeolojisi ve Uygulamaları.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9436
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4416
Ev Ödevi13113
Toplam121