Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
INS101 İnşaat Mühendisliğine Giriş 927006 1 1 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere inşaat mühendisliği mesleğini öğrenim özelliklerini ayrıntılı olarak öğretir
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assistant Prof.Fahri Birinci
Öğrenme Çıktıları
  1. İnşaat mühendisliği mesleğini ayrıntılı biçimde tanır
  2. İnşaat mühendisliği tarihi hakkında bilgilenir
  3. Dünyadaki ve Türkiye'deki inşaat mühendisliği hakkında bilgi sahibi olur
  4. Meslek etiği hakkında bilgi edinir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Öğrenci verilen genel bilgileri kendi ilgi alanına göre geliştirmelidir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. ACAR, M.Ş., 2007, Sinan ve Kırkçeşme Tesisleri, Yapı Dergisi, 307, YEM Yayınevi, İstanbul.

2. ADİLOĞLU, İ., 1994, İnşaat Sektörünün Sorunları, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara, s:42-47.

3. AKÇAOĞLU, A; AKÇAOĞLU, S., 2006, İnşaat Mühendisliği Ve Estetik, TMMOB İMO İzmir Şubesi, sayı:128.

4. ANSAL, M. A., 1993, Sertifikalı Mühendislik ve İnşaat Mühendisliği Eğitimi, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara.

5. AYVALI, R.; YAVUZ, K., Peygamberler Tarihi Ansikleopedisi, Cilt:1-2, İhlas Matbaacılık, İstanbul.

6. BAKİOĞLU, M, 2005, http://www.ins.itu.edu.tr/mekanik/tarih/Yazi/VCinemre.htm

7. BAŞARAN, Ö., Tarihi ile Osmancık, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara.

8. Başlangıcından 19.Yüzyıla Tıp Kütüphaneleri, www.unak.org.tr

9. BAYINDIRLIK BAKANLIĞI, 2001, Türkiye Karayolları İstatistik Yıllığı/ 1999-2000, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara.

10. BİLDİRİCİ, M., 2002, Klasik Çağda Su İletiminde Basınçlı ve Basınçsız Borular, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara, s:105-109.

11. BİLGİN, A., 2004, Federal Alman Cumhuriyeti’nin Üniversitelerinde İnşaat Mühendisliği Eğitiminde İncelemeler, İMO Öğrenci Kurultayı, Ankara, s:83-101.

12. BÜYÜK LAROUSSE, “Mühendislik” ve “Leon Battista Alberti” maddeleri.

13. CEYLAN, Y., 1995, Bilim ve Ahlak, Felsefe Dünyası, Sayı:18.

14. CHEVALIER, L.R., 2000, Introduction to Civil Engineering, SIUC Civil and Environmental Engineering, ABD.

15. EKİNCİ, C.E., 2006, Biyoharmoloji, Üniversite Kitabevi, Ankara.

16. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, www.e-sosder.com, ISSN:1304-0278 Güz-2006, C.5, S.18(01-21).

17. ERGÜN, M., Medreseden Mektebe Osmanlı Eğitim Sistemindeki Değişme, www.egitim.aku.edu.tr/ergun3.htm

18. EVREN, G., 1994, Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitimi Üzerine, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara, s:70-75.

19. FUCHS, F., 2002, Beton Yol Kaplamaları: Belçika Deneyimi, Ulusal Beton Yollar Kongresi, Ankara, s:33-53.

20. GÜREL, A., 2004, Demir Ağlarla Ördük Anayurdu Dört Baştan Ama Şmdi?, İMO, İzmir Şubesi, Yıl:19, Sayı:115, İzmir.

21. GÜRER, İ.; KOÇ, M.L., 1996, Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitimi, IX.Mühendislik Sempozyumu, Isparta, s:1-6.

22. HINTZEN, B., 2000, Art and Architecture Andalusia, Könemann, China.

23. http://arkitera.com/v1/haberler/2003/08/13/catalhoyuk.htm

24. http://home.vicnet.net.au/~aholgate/structdes/aobf_anchor.html, Aesthetics of Built Form.

25. http://limanlar.awardspace.com/metin.html

26. http://tr.wikipedia.org/wiki/El_Hamra_Saray%C4%B1

27. http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/1262677.asp, On the origin of the name engineer.

28. http://www.arkitera.com/v1/gundem/mimarsinan/hayati.htm

29. http://www.asce.org/history/hh_links.cfm, http://www.huntington.org, Huntington Fund for the Heritage of Civil Engineering

30. http://www.catalhoyuk.com/mission_tr.html

31. http://www.imamhatip.com/kamusalalan/endulus-medeniyeti-t12242.0.html

32. http://www.malihaber.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=1397

33. http://www.msxlabs.org/forum/satirlarla-turkiye/3345-turkiyenin-tarihi-ve-kulturel-degerleri-3.html

34. http://www.neararsan.org/showthread.php?t=23158

35. http://www.tayproject.org/haberarsiv20077.html

36. http://www.testkulubu.com/Ozel_dosyalar/1Mimar_sinan.htm

37. http://www.turlu.net/forum_posts.asp?TID=888&get=last

38. ILLSTON, J.M.; DINWOODIE, J.M.; SMİTH, A.A., Concrete, Timber and Metals, University of London King’s Collage, İkinci baskı, 1981, 663 p.

39. İMO Teknik Güç, 2004, Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitimi ve İnşaat Mühendisleri Odası, ECCE Raporu, Ankara.

40. İNAM, A., 1997, İMO İzmir Şubesi Haber Bülteni, Sayı: 74, sayfa 15-18, “Eğitim ve Mühendislik Felsefesi”.

41. İslam Bilim ve Teknolojiye Nasıl Yön Verdi?, www.harunyahya.net

42. Karayolları Genel Müdürlüğü, 2007, Anılarla Karayolları Tarihi ve Karayolları Tarihi, YTMK, Pelin Ofset, Ankara.

43. LANDELS J. G., Eski Yunan ve Roma’da Mühendislik, Ankara, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 1978, 247s.

44. LEONHARDT, F., 1997, İMO İzmir Şubesi Haber Bülteni, Sayı: 74, sayfa 11-13, Yapılarda Estetiğin Önemi, Çev: Muzaffer Tunçağ.

45. Mühendislik Ve Mimarlık Tanımları, etkinlik1999/mmk/ mmk3.htm#_ftn3
http://www.mmo.org.tr/mmo .

46. NASR, S.H., 1989, Islamic Science and Illustrated Study, İnsan Yayınları, İstanbul.

47. OYAT, A., Bridge Design and Engineering(Çeviri), Bir Büyük Usta İle Söyleşi, Kasım 1997 sayısı.

48. ÖKTEN, S.; ŞAHİN, M., 1996, İnşaat Mühendisliğinin Toplumsal Boyutu, IX.Mühendislik Sempozyumu, Isparta, s:7-10.

49. ÖZİŞ, Ü., 2002, Dörtbin Yıl boyunca Türkiye’de Su Yapıları, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara, s:17-28.

50. ÖZİŞ, Ü., 2004, Mühendis ve Mimar Sinan, İMO İzmir Şubesi Haber Bülteni, Sayı: 117, s:15-19.

51. ÖZTUNA, Y., 1994, Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt:5, 7, 8, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

52. ÖZÜDOĞRU, K., 2003, Modern Zemin Mekaniğinin Kuruluşu:Karl Terzaghi ve Türkiye, İTÜ Dergisi, C:2, Sayı:5, s:3-11.

53. RENS, L., 2002, Belçika’da Beton Yol uygulamaları, Ulusal Beton Yollar Kongresi, Ankara, s:64-88.

54. SAYAN, Y., 1999, Türkmenistan’daki Mimari Eserler, XI-XVI.Yüzyıl, T.C.Kültür Bakanlığı.

55. SEYİTHANOĞLU, K.(Editör), 1992, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Cilt:7, 8, 12, 14, Çağ Yayınları, İstanbul.

56. SORGUÇ, D., 1973, İnşaat Mühendisliği Eğitiminin Temel İlkeleri, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara.

57. SORGUÇ, D., 1974, İnşaat Sektörünün (Temel) Sorunları, Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 374, Ankara, s:7-13.

58. SORGUÇ, D.; GÜNCAN, E., 1994, İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Zürih Teknik Üniversitesi(ETHZ)-İTÜ Programlarının Karşılaştırılması, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara, s:36-41.

59. ŞANAL, M., Kuruluşundan Ortadan Kaldırılışına Kadar Olan Süre İçinde Medreseler, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/143/17.htm

60. ŞANAL, M., Osmanlı Devleti’nde Medreselere Ders Programları Öğretim Metodu Ölçme ve Değerlendirme Öğretimde ihtisaslaşma Bakımından Genel Bir Bakış, www.erciyes.edu.tr/dergiler/sayi_14/ 14_sanal.pdf

61. TARA, Ş., İnşaat Mühendisliği ve Eğitimi Üzerine Düşünceler, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara, s:36-38.

62. Temel Brittannica, Temel Eğitim ve Kültür Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık, İstanbul.

63. TİMUÇİN, A, Estetik, İstanbul, Bulut Yayınları, 2002, 239s.

64. TMMOB, 2004, 50.Yıl Andacı 1954-2004, Kardelen Ofset, Ankara.

65. TMMOB İMO, 2004, İnşaat Mühendisliği ve İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) Üzerine, İMO Öğrenci Kurultayı, Ankara, s:39-41.

66. TMMOB İMO, 2004, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası, İMO Öğrenci Kurultayı, Ankara, s:42-46.

67. TMMOB İMO, 2004, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) Üzerine, İMO Öğrenci Kurultayı, Ankara, s:9-14.

68. TOKLU, Y.C., Uzay İnşaat Mühendisliğine Giriş, Tanıtım, www.emu.edu.tr/~civil/ce475/outline.htm

69. Türkiye Mühendislik Haberleri, Ülkemizde İnşaat Mühendisliği Eğitimi Veren Bölümlere Ait Bazı Veriler, Ankara, s:71-76.

70. USTA, A.; USTA, G.K., 2006, Sivas 2010 Kentsel Tasarımı, Yapı Dergisi, no:299, İstanbul.

71. UZUNÇARŞILI, İ. H., 1988, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

72. ÜZÜMERİ, M.; ALTINBİLEK, D., 1994, İnşaat Mühendisliğinde Kalite Kavramı ve ODTÜ, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara, s:26-35.

73. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Restore Edilen Değerlendirilen Yeniden İnşa Edilen Vakıf eserleri.

74. WILLIS, D., 2002, Beton Yol Yapımının Geleceği, Ulusal Beton Yollar Kongresi, Ankara, s:57-63.

75. www.mimarlikmuzesi.org, İstanbul Süleymaniye Medresesi.

76. http://www.erfayapi.com/images/ytong005.jpg

77. Yollar Türk Milli Komitesi, 1998, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kurucusu Vecdi Diker’in Ardından, YTMK, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Mühendislik Alanları, İnşaat Mühendisliği ve Diğer Mühendisliklerle İlişkisi, İnşaat Mühendisliği Alanları Anabilim ve Bilim Dalları, Teknoloji Üretimi ve Kullanımı, Dünyada İnşaat Mühendisliği Eğitimi, Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitimi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş ve meslekle ilgili genel bilgiler
2.Mühendislik alanları
3.Mühendislik alanları
4.İnşaat mühendisliği ve diğer mühendisliklerle ilişkisi
5.İnşaat mühendisliği ve diğer mühendisliklerle ilişkisi
6.İnşaat mühendisliği alanları, anabilim ve bilim dalları
7.İnşaat mühendisliği alanları, anabilim ve bilim dalları
8.Teknoloji üretimi ve kullanımı
9.Teknoloji üretimi ve kullanımı
10.ARASINAV
11.Dünyada inşaat mühendisliği ve eğitimi
12.Dünyada inşaat mühendisliği ve eğitimi
13.Dünyada inşaat mühendisliği ve eğitimi
14.Mühendislik ve inşaat mühendisliği etiği
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Derse Katılım1420
Ev Ödevi220
Toplam380
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14228
Ev Ödevi3412
Toplam50