Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
INS103 Teknik Çizim 927006 1 1 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mimari projelerin teknik çizimlerini doğru yöntem, detay ve tekniklerle sunabilme bilgi ve becerisinin kazandırılabilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Sertaç TUHTA
Öğrenme Çıktıları
  1. Mekanların plan ve kesitlerini uygun ölçek ve tekniklerine göre çizer.
  2. Nesnelerin plan, kesit ve görünüşlerini yapar.
  3. Teknik çizimlerde kullanılan araç ve gereçleri doğru yöntem ve tekniklerle kullanabilir.
  4. Mimari strüktür ve elemanların teknik çizimlerini detay ölçeklerinde çizer.
  5. Her türlü teknik çizimi okuyabilme becerisi kazanabilir.
  6. Teknik çizimleri ölçülendirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bankol, A. ve Bland S. 1991; Technical Drawing; Plane and Solid Geometry, LongmanGiesecke, F., E. 1992; Principles of Technical Drawing, Prentice HallBielefeld, B. ve Skiba, I. 2006; Basics Technical Drawing (Basics), First edition, Birkhäuser, BaselBaşak, H., Teknik Resim
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Teknik resmin önemi, tanımı, tarihi gelişimi ve endüstrideki yeri.Çizim araç-gereçleri, bilgisayar destekli çizim araçları, uygulamalar.Teknik resimde kullanılan yazılar. Çizginin tanıtılması, boyutları, tipleri ve kullanım yerleri, uygulamalar.Paralel doğruların çizimi, dik doğruların çizimi, doğruların bölünmesi, açı çizimleri, birleştirme yayları ve teğetler, uygulamalar.Üçgen, kare, çokgen çizme, elips-oval spiral çizimler, uygulamalar.Ölçekler, tanımı, önemi, çeşitleri ve gösterilişi, uygulamalar.İzdüşüm tanımı, metotları, noktanın, doğrunun, düzlemin izdüşümleri, uygulamalar.Görünüş çıkarma, kullanım yerleri, temel tespitler, ortak görünüşlü parçaların çizimi ve görünüşlerin okunması, uygulamalar.Ölçülendirme, ölçü elemanları ve kullanım yerleri, ölçülendirmede kullanılan semboller kurallar ve metotlar, uygulamalar.Kesit alma, ilgili terimler ve yöntemler, kesit düzlemlerinin gösterimi ve kesit yüzeylerinin taranması, uygulamalar.Üç boyutlu gösterim, tanımı ve önemi, paralel perspektifler, merkezi perspektif, uygulamalar.Yüzey kalitelerinin tanımı, semboller, sembollere eklenen işaretler ve anlamları, sembollerin resim üzerinde gösterimi, uygulamalar.Töleranslar, tanımı ve önemi, alıştırmalar, sapmaların sembolle gösterimi, kroki resimleri ve krokide ölçekler, uygulamalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Teknik resmin önemi, tanımı, tarihi gelişimi ve endüstrideki yeri.
2.Çizim araç-gereçleri, bilgisayar destekli çizim araçları, uygulamalar.
3.Teknik resimde kullanılan yazılar. Çizginin tanıtılması, boyutları, tipleri ve kullanım yerleri, uygulamalar.
4.Paralel doğruların çizimi, dik doğruların çizimi, doğruların bölünmesi, açı çizimleri, birleştirme yayları ve teğetler, uygulamalar.
5.Üçgen, kare, çokgen çizme, elips-oval spiral çizimler, uygulamalar.
6.Ölçekler, tanımı, önemi, çeşitleri ve gösterilişi, uygulamalar.
7.İzdüşüm tanımı, metotları, noktanın, doğrunun, düzlemin izdüşümleri, uygulamalar.
8.Görünüş çıkarma, kullanım yerleri, temel tespitler, ortak görünüşlü parçaların çizimi ve görünüşlerin okunması, uygulamalar.
9.Ölçülendirme, ölçü elemanları ve kullanım yerleri, ölçülendirmede kullanılan semboller kurallar ve metotlar, uygulamalar.
10.Arasınav
11.Kesit alma, ilgili terimler ve yöntemler, kesit düzlemlerinin gösterimi ve kesit yüzeylerinin taranması, uygulamalar.
12.Üç boyutlu gösterim, tanımı ve önemi, paralel perspektifler, merkezi perspektif, uygulamalar.
13.Yüzey kalitelerinin tanımı, semboller, sembollere eklenen işaretler ve anlamları, sembollerin resim üzerinde gösterimi, uygulamalar.
14.Töleranslar, tanımı ve önemi, alıştırmalar, sapmaların sembolle gösterimi, kroki resimleri ve krokide ölçekler, uygulamalar.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik510
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü13226
Toplam78