Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
INS208 Yapı Malzemeleri 927006 2 4 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere yapı malzemeleri hakkında bilgi verir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assistant Prof. Fahri Birinci
Öğrenme Çıktıları
  1. Üst yada alt yapılarda kullanılacak malzemelerinin tanınması ve özelliklerinin bilinmesi güvenlik düzeyi yüksek yapılar yapmak
  2. Malzemeleri amaçları doğrultusunda kullanmak ve problemlere kalıcı ve gerçekçi çözümler üretmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. ANAND, L., Creep and Creep Fracture, Mechanics and Materials, Part I, Part II, Part III, Massachusetts Institute of Technology Department of Mechanical Engineering, Cambridge.

2. DREW, W.T., 1993, Machinery Repairman, Chapter 15, Metallurgy and Heat Treatment, Washington, D.C., www.metalworking.com/DropBox/NAVY-repairmans-manual-Chapter15.pdf

3. DURMUŞ, A., 1993, Betonarme Yapılar Ders Notları, KTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Trabzon(Basılmamış).

4. EKİNCİ, C.E., 2003, Yalıtım Teknikleri, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul.

5. ERDOĞAN, M., Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Cilt:II, Nobel Yayın dağıtım(Tercüme), Ankara.

6. ERSOY, H.Y., 2001, Kompozit Malzeme, Literatür Yayınları, İstanbul.

7. HAKDİYEN, İ., 1980, Genel ve Teknik Kimya, Üçer Ofset, İstanbul.

8. HERSHBERGER, R., SI Base Units of Measurement, www.bioactivesite.com

9. HOLDSWORTH, S., 2004, Developments in the Assessment of Creep Strain and Ductility Data, www.scilet.com

10. IATRİDİS, J.C., Composite Materials, 2002, www.cems.uvm.edu /~iatridis/me257/introduction.ppt

11. IFTEKHAR, M.A., Introduction to Composite Materials, www.courses.ahc.umn.edu/medical-school/BMEn/5001/notes/composites.htm

12. ONARAN, K., 1996, Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.

13. ONARAN, K., 2000, Malzeme Bilimi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.

14. POSTACIOĞLU, B., 1975, Yapı Malzemesi Problemleri, Çağlayan Kitabevi, İstanbul.

15. SAVAŞÇI, Ö.T., UYANIK, N., AKOVALI, G., 1998, Ana Hatları İle Plastikler ve Plastik Teknolojisi, Çantay Kitabevi, İstanbul.

16. SHREVE, R.N., BRINK, J.A., 1983, Kimyasal Proses Endüstrileri (Çev:ÇATALTAŞ, A.İ.), İnkılap, İstanbul.

17. SMITH, W.F., 2001, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği(Çev: KINIKOĞLU, N.G.), Literatür Yayınları, İstanbul.

18. ŞİMŞEK, O., 2000, Yapı Malzemesi, Cilt:I-II, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara.

19. ŞİMŞEK, O., 2004, Beton Bileşenleri ve Beton deneyleri, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara.

20. ŞİMŞEK, O., 2004, Beton Bileşenleri ve Beton Deneyleri, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara.

21. TAHA, M.M.R., Artificial Neural Networks for Predicting Creep with Example Application to Structural Masonry, Calgary, Canada.

22. TUNÇ, A., 2001, Yol Malzemeleri ve Uygulamaları, Atlas Yayın dağıtım, İstanbul.

23. UMAR, F., AĞAR, E., 1991, Yol Üst Yapısı, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul.

24. WALTHER, H.G., FOURNİER, D., and others, 2001, Phototermal Steel Hardness Measurements-Result and Perspectives, The Japan Society for Analytical Chemistry, vol.17, pp.165-168.

25. www.metalworking.com/Srop Box/NAVY/repairmans-manual-Chapter15.pdf Metallurgy and Heat Treatment.

26. YAŞAR, H., 2001, Plastikler Dünyası, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Yayın No:142, Ankara.

27. Eriç, M., 1994, Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayınevi, İstanbul.

28. Şimşek, O., 2000, Yapı Malzemesi-I, Ankara Üniv. Basımevi, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Yapı malzemelerinin sınıflandırılması, Taş yapılı malzemeler, Pişmiş toprak malzeme, Cam ahşap, plastikler, bitümlü malzeme, Plastikler ve metallerin yapısı, üretim ve kullanımı, Kalsiyum kökenli bağlayıcılar, Çimento beton ve beton ürünlerinin elde edilmesi ve kullanımı, Betonda kullanılan katkı maddeleri ve agregalar, Agrega granulometrisi, Taze ve sertleşmiş betonun özelliklerinin deneysel olarak kontrol edilmesi, Beton bileşim hesabı, özel betonlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yapı malzemelerinin sınıflandırılması
2.Taş yapılı malzemeler
3.Pişmiş toprak malzeme
4.Cam , ahşap
5.Plastikler, bitümlü malzeme
6.Plastikler ve metallerin yapısı
7.Kalsiyum kökenli bağlayıcılar
8.Çimento beton ve beton ürünlerinin elde edilmesi ve kullanımı
9.Çimento beton ve beton ürünlerinin elde edilmesi ve kullanımı
10.ARASINAV
11.Betonda kullanılan katkı maddeleri ve agregalar
12.Agrega granulometrisi
13.Taze ve sertleşmiş betonun özelliklerinin deneysel olarak kontrol edilmesi
14.Beton bileşim hesabı, özel betonlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1410
Laboratuvar1420
Seminer210
Ev Ödevi110
Toplam500
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11414
Derse Katılım14456
Laboratuvar14228
Seminer21020
Ev Ödevi21020
Toplam148