Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
INS308 Betonarme-II 927006 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri, tek ve iki yönlü betonarme döşemeler, mantar döşemeler, dişli döşemeler, betonarme temeller, duvar altıtemeller, simetrik ve simetrik olmayan temeller, sürekli temeller, elastik zemine oturan temeller hakkında bilgilendirmektir. Ayrıca döşeme hesabından hareketle, Betonarme I bilgilerini de kullanarak en az 5 kattan oluşan bir çerçeve sistemi projelendirmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Zeki KARACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Betonarme eleman ve yapıların davranışını tanır.
  2. Teoriyi pratiğe uygulayabilir.
  3. Mühendislik problemlerine aşina olur ve özel problemleri değerlendirebilir.
  4. Tek başına çalışmaya özenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1‐ Doğangün, A., 2007. Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi.2‐ Ersoy, U., 1995. Betonarme 2, Evrim Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Döşemeler, proje verileri dağıtımı, İki doğrultuda çalışan kirişli plak döşemelerde mesnetlenme durumlarına göre iki doğrultudayükün şeritlere paylaşımı, döşeme kalınlık hesabı, iki doğrultuda çalışan kirişli plak döşemelerde statik çözüm yolları ve TS.500 alfa katsayıları yöntemi., Düzgün yayılı yük etkisindeki tek ve iki doğrultuda çalışan plak döşemelerden, bir doğrultuda çalışan sürekli dişli döşemelerden kirişlere yük aktarılması, kiriş ve kolonların boyutlandırılması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Betonarme yapılar, yapı taşıyıcı konstrüksiyonları, yapı elemanları, yapılarda dikkate alınacakyükler.
2.Döşemeler, proje verileri dağıtımı.
3.İki doğrultuda çalışan kirişli plak döşemelerde mesnetlenme durumlarına göre iki doğrultudayükün şeritlere paylaşımı, döşeme kalınlık hesabı, iki doğrultuda çalışan kirişli plakdöşemelerde statik çözüm yolları ve TS.500 alfa katsayıları yöntemi.
4.Konsol döşemelerde ve bir‐iki doğrultuda çalışan sürekli dişli döşemelerde statik çözüm vebetonarme hesabı.
5.Konsol döşemelerde, bir doğrultuda çalışan sürekli dişli döşemelerde, sürekli sistem oluşturaniki doğrultuda çalışan kirişli plak döşemelerde donatı yerleşim kuralları.
6.Düzgün yayılı yük etkisindeki tek ve iki doğrultuda çalışan plak döşemelerden, bir doğrultudaçalışan sürekli dişli döşemelerden kirişlere yük aktarılması, kiriş ve kolonlarınboyutlandırılması.
7.Düzgün yayılı yük etkisindeki tek ve iki doğrultuda çalışan plak döşemelerden, bir doğrultudaçalışan sürekli dişli döşemelerden kirişlere yük aktarılması, kiriş ve kolonlarınboyutlandırılması.
8.Çekme ve basınç donatılarının eklenmesi kuralları ve kenetlenme (ankraj) ve kanca boyuhesabı, etriye tipleri ve kenetlenmesi.
9.Çekme ve basınç donatılarının eklenmesi kuralları ve kenetlenme (ankraj) ve kanca boyuhesabı, etriye tipleri ve kenetlenmesi.
10.Arasınav.
11.Kirişlerde boyuna donatı yerleşim kuralları.
12.Kolonlarda boyuna donatı yerleşim kuralları, konularla ilgili problem çözümleri, kolon temelbağlantısında mafsal oluşturulması.
13.Tekil temeller, merkezi yük etkisindeki ve bir doğrultuda eksantrik tekil temellerin statik vebetonarme hesabı ve donatı yerleşim kuralları.
14.Bir doğrultuda eksantrik tekil temellerin statik ve betonarme hesabı ve donatı yerleşimkuralları.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11414
Final Sınavı12121
Derse Katılım14570
Rehberli Problem Çözümü14228
Proje Hazırlama12121
Toplam154