Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBKİM103 Genel Kimya I 927006 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kimya biliminde belli başlı konuların tanıtılarak Çevre Mühendisliğinde gerekli olan temel kimya bilgilerinin verilebilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
  1. Kimyaya Giriş, Madde ve Kimya, Semboller,
  2. Formüller ve Denklemler, Periyodik Tablo
  3. Elektron Dağılımları, Atomun Yapısı, Kimyasal Bağlar
  4. Elementler, Bileşikler, Kimyasal Eşitlikler ve Nicel Bağıntılar
  5. Stokiyometri, Mol Kavramı, Gazlar, Sıvılar ve Katılar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] Petrucci, H., Harwood, W. S., Herring, F. G., “Genel Kimya: İlkeler ve
Modern Uygulamalar” (I. ve II. Cilt), Çeviri Editörleri: Uyar. T.,
Aksoy, S., Palme Yayıncılık, Ankara, 2002.
[2] Mortimer, C. E., “Modern Üniversite Kimyası” (I. ve II. Cilt) ,
Çeviri, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1988.
[3] Sienko, M. J., Plane, R. A., “Temel Kimya” (I. ve II. Cilt), Çeviri,
Savaş Yayınları, Ankara, 1983.
[4] Erdik, E., Sarıkaya, Y., “Temel Üniversite Kimyası”, Hacettepe Taş
Kitapçılık, Ankara, 1987.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kimyaya Giriş
2.Madde ve Kimya
3.Semboller, Formüller ve Denklemler
4.Periyodik Tablo
5.Elektron Dağılımları
6.Atomun Yapısı
7.Kimyasal Bağlar
8.Elementler
9.Arasınav
10.Bileşikler
11.İyonik dengeler: Tampon çözeltiler
12.Stokiyometri
13.Mol Kavramı
14.Gazlar, Sıvılar ve Katılar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14570
Rehberli Problem Çözümü13226
Toplam100