Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB206 Genel Mikrobiyoloji 927006 2 4 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gıdalar ile ilişkili bakteri, maya, küf, protozoa ve viruslar ile ilgili temel bilgi vermek. Farklı kaynaklardan bilgiye ulaşma becerilerini artırmak. Öğrencileri ömür boyu öğrenmeye ihtiyaçları olduğunun farkına vardırmak. Temel mikrobiyolojik uygulamalar için pratik yaptırmak ve el becerilerini geliştirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa EVREN
Öğrenme Çıktıları
  1. Mikrobiyolojinin tarihçesi, prokaryot ve ökaryot mikroorganizma morfolojisi hakkında bilgi sahibi olma (Teo.) ve genel mikrobiyoloji laboratuvarında uyulması gerekli kurallarını ve laboratuvar ekipmanlarını öğrenme (Uyg.)
  2. Prokaryot, ökaryot mikroorganizmaların hücre yapısı (Teo.) ve mikroskopi tekniklerini tanıma (Uyg.)
  3. Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen dış faktörler ve sterilizasyon yöntemleri (Teo.) ile basit boyama, ölü/canlı, güçlü/zayıf maya sayım tekniğini tekniğini öğrenme (Uyg.)
  4. Mikroorganizma fizyolojisi, çoğalması (Teo.) ve Küflerin mikroskobik incelenmesi (Uygulama) hakkında bilgi sahibi olma
  5. Mikrobiyal metabolizma, enerji temini (Teo.) ve Gram boyama tekniğini (Uyg.) öğrenme
  6. Mikrobiyal kültür metotları ve mikrobiyal ekoloji (Teo.) ile mikroskobik hareket testi ve Thoma lamı ile sayım metodunu (Uyg.) öğrenme
  7. Mikroorganizmalarda mutasyon ve genetik madde aktarımı (Teo.) ve mikroorganizma kültivasyon yöntemleri. (Uyg.) hakkında bilgilenme
  8. Mikrobiyal isimlendirme ve sınıflandırma (Teo.) ile Metilen mavisi ve resazurin indirgeme testi ile sayım (Uyg.) yöntemini öğrenme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şahin, İ. “Genel Mikrobiyoloji” Uludağ Universitesi Basımevi, (1999)Özçelik, S. “Genel Mikrobiyoloji” SDU, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, (1998)Özçelik, S. “Genel Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu” SDU, Ziraat Fak. Ders Kitabı, (1998)Pelczar, M.J., Chan, E.C.S., and Krieg, N.R. “Microbiology: Concepts and Applications” Mc Graw-Hill, (1997)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mikroorganizmaların tanıtımı ve önemleri; Mikrobiyal isimlendirme, sınıflandırma; Mikroorganizmaların hücre yapıları; Metabolik, genetik, ekolojik ve morfolojik özellikleri; Kültür yöntemleri; Mikroorganizmaların gelişme ihtiyaçları; Sayım, izolasyon ve identifikasyon yöntemleri; Mikrobiyal metabolizma ve enerji temini; Temel mikrobiyal genetik, Gıda mikrobiyolojisinde önemli mikroorganizma grupları hakkında temel bilgi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmaların önemi. (Teorik)Genel mikrobiyoloji laboratuvarında uyulması gerekli kurallar. (Uygulama) Tanışma, ders tanıtımı ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
2.Prokaryot ve ökaryot mikroorganizmaların morfolojisi. (Teorik)Genel mikrobiyoloji laboratuvar ekipmanlarının tanıtımı. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
3.Ökaryot mikroorganizmaların hücre yapısı . (Teorik)Mikroskop ve mikroskopi tekniklerinin tanıtımı. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
4.Prokaryot mikroorganizmaların hücre yapısı. (Teorik)Mikroskop kullanımı ve mikroskobik inceleme için örnek hazırlama yöntemleri. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
5.Mikrobiyal gelişmeyi etkileyen dış faktörler. (Teorik)Basit boyama tekniği ve mayalarda morfolojik inceleme. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
6.Sterilizasyon ve yöntemleri. (Teorik)Ölü/canlı ve güçlü/zayıf maya sayım tekniği. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
7.Mikroorganizmaların fizyolojisi. (Teorik)Küflerin mikroskobik incelenmesi I. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
8.Mikroorganizmalarda çoğalma. (Teorik)Küflerin mikroskobik incelenmesi II. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
9.Mikrobiyal metabolizma ve enerji eldesi. (Teorik)Gram boyama. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
10.Mikrobiyal kültür metotları. (Teorik)Mikroskobik hareket testi. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
11.Ara Sınav. (Teorik)Kontrol sınavı (Uygulama) Ara SınavKontrol sınavı
12.Mikrobiyal ekoloji. (Teorik)Thoma lamı ile sayım metodu. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
13.Mikroorganizmalarda mutasyon ve genetic madde aktarımı. (Teorik) Mikroorganizma kültivasyon yöntemleri. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
14.Mikrobiyal isimlendirme ve sınıflandırma. (Teorik)Metilen mavisi ve resazurin indirgeme testi ile sayım. (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
15.Önemli Mikroorganizma Grupları (Teorik)Genel Değerlendirme (Uygulama) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Laboratuvar Ara Sınavı120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma6424
Laboratuvar Ara Sınavı11010
Toplam150