Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB112 Organik Kimya 927006 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Organik kimyanın temellerini kavratarak organik bileşenler hakkında bazı bilgiler vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Münir ANIL
Öğrenme Çıktıları
  1. Organik bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelikleri kavratılacaktır.
  2. Organik bileşiklerin isimlendirilmesi gerçekleştirilecektir.
  3. Organik kimya problemlerini çözümü öğretilecektir.
  4. Bazı organik bileşenler hakkında detaylı bilgiler verilecektir.
  5. Organik bileşiklerin yapılarını dikkate alarak reaksiyonlardaki rollerinideğerlendirebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kocaokutgen, H., 2016. Organik Kimya. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. Samsun.Anonim, 2015. Organik Kimya. MEGEP, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
Dersin İçeriği
Organik kimyanın tanımı ve tarihi gelişimi, alkanlar, alkenler, alkinler, alklller, alkoller, eterler, azotlu bileşikler, aroma maddeleri, hidrokarbonlar, maillard ve karamelizasyon reaksiyonları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Organik kimya nedir - -
2.Alkanlar - -
3.Alkenler - -
4.Alkinler - -
5.Alkolller - -
6.Eterler - -
7.Aromatik bileşikler - -
8.Karbonil grubu bileşikler (aldehitler ve ketonlar) - -
9.Ara sınav - -
10.Aminler - -
11.Fenoller ve polifenoller - -
12.Aminoasitler - -
13.Maillard tepkimeleri - -
14.Karamelizasyon tepkimeleri - -
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım11313
Bireysel Çalışma12424
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13636
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14848
Toplam125