Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB201 Gıda Kimyası - I 927006 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gıda kimyasının temelini oluşturan su, karbonhidrat, lipid ve proteinler hakkında (sınıflandırma, reaksiyon, adlandırma, özellikler) öğrenciyi bilgilendirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Fehmi YAZICI
Öğrenme Çıktıları
  1. Gıda analiz sonuçlarını yorumlayabilme
  2. Temel gıda bileşenleri ile ilgili reaksiyonları kavrayabilme
  3. Öğrenmiş olduğu temel bilgiler sayesinde yapacağı analizleri kavrayabilme
  4. Protein,lipid ve karbonhidratlar hakkında temel bilgilere sahip olabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Demirci, M. 2016. Gıda Kimyası. Trakya üniversitesi.2. Saldamlı, İ. 2005. Gıda Kimyası. Hacettepe Üniversitesi3. Tayar, M. ve Çıbık, R. 2013. Gıda Kimyası. Dora Yayıncılık. Bursa.4. Ötleş, S., Ocak, Ö.Ö., Taş, E.N, Kartal, C. ve Özyurt, V.H. 2016. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir.5. Fennema, O.R. 2008. Food Chemistry. CRC Press. New York.6. Belitz, H.D., Grosch, W. 1999. Food Chemistry. Springer, Berlin7. Deman, J.M. 1999. Principle of Food Chemistry. Springer Science Business Media, LLC, New York.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Giriş, Gıda Kimyasının önemi, ilgi alanları ve Gıda Mühendisliğindeki önemi, Suyun kimyası, özellikleri, gıdalardaki su çeşitleri, su aktivitesi, su aktivitesi ve gıdaların bozulması, Karbonhidratların tanımı ve sınıflandırılması, özellikleri, kimyasal yapıları, Glukoz, Galaktoz, Fruktoz, Mannoz, Maltoz, Laktoz, Sukroz, Rafinoz, Stakioz, Nişasta, Glikojen, Pektin, CHO reaksiyonları, Enzimatik olmayan esmerleşme, Nişasta, Selüloz, Gamlar, Besinsel lifler, Lipidlerin sınıflandırılması, lipidlerin adlandırılması, Hidroliz ve otooksidasyon kimyası, Prooksidanlar, antioksidanlar, Amino asitler ve kimyasal yapıları, sınıflandırılmaları, amino asitlerin asit-baz özellikleri, Amino asitlerin iyonlarına ayrışması ve proteinlerin yüklerinin hesaplanması, Proteinlerin yapıları; primer, sekonder, tersiyer ve quaterner yapı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Gıda kimyasının önemi, ilgi alanları ve Gıda Mühendisliğindeki önemi
3.Suyun kimyası, özellikleri, gıdalardaki su çeşitleri, su aktivitesi, su aktivitesi ve gıdaların bozulması
4.Karbonhidratların tanıtımı ve sınıflandırılması, özellikleri, kimyasal yapıları
5.Glukoz, galaktoz, fruktoz, mannoz, maltoz, laktoz, sukroz
6.Rafinoz, stakioz, nişasta, glikojen, pektin, CHO reaksiyonları
7.Enzimatik olmayan esmerleşme, nişasta, selüloz, gamlar, besinsel lifler
8.Lipidlerin sınıflandırılması, lipidlerin adlandırılması
9.Arasınav
10.Hidroliz ve otooksidasyon kimyası
11.Prooksidanlar, antioksidanlar
12.Amino asitler ve kimyasal yapıları, sınıflandırılmaları, amino asitlerin asit-baz özellikleri
13.Amino asitlerin iyonlarına ayrışması ve proteinlerin yüklerinin hesaplanması
14.Proteinlerin yapıları; primer,sekonder, tersiyer ve quaterner
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Problem Çözümü339
Tartışma2612
Soru-Yanıt5210
Bireysel Çalışma10220
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
Ev Ödevi236
Toplam99