Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB202 Gıda Kimyası - II 927006 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gıdaların bileşiminde bulunan enzim, vitamin, mineral maddeler, doğal renk maddeleri ve aroma maddeleri ile bal, fındık ve soya kimyası hakkında öğrenciyi bilgilendirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Fehmi YAZICI
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel gıda bileşenleri ile ilgili reaksiyonları kavrayabilme
  2. Bal, fındık ve soya kimyası hakkında temel bilgilere sahip olabilme
  3. Öğrenmiş olduğu temel bilgiler sayesinde yapacağı analizleri kavrayabilme
  4. Gıda kimyası bilgileri ile diğer teknoloji dersleri arasında bağ oluşturabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Demirci, M. 2016. Gıda Kimyası. Trakya üniversitesi.
2. Saldamlı, İ. 2017. Gıda Kimyası. Hacettepe Üniversitesi
3. Tayar, M. ve Çıbık, R. 2013. Gıda Kimyası. Dora Yayıncılık. Bursa.
4. Ötleş, S., Ocak, Ö.Ö., Taş, E.N, Kartal, C. ve Özyurt, V.H. 2016. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir.
5. Fennema’s Food Chemistry. 2017. CRC Press. New York.
6. Belitz, H.D., Grosch, W. 1999. Food Chemistry. Springer, Berlin
7. Deman, J.M. 1999. Principle of Food Chemistry. Springer Science Business Media, LLC, New York.
8. Yazıcı, F., Hurşit, A.K., Dervişoğlu, M., ve Temiz, H. “Soya: Gıda Olarak Kullanımı”. (İngilizce’den Tercüme). AVI Van Nostrand Reinhold. OMÜ Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı No:12 (2000), Samsun.
9. BAL-DER, 2014. Arı Ürünleri ve Sağlığımız.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Giriş, Enzimlerin sınıflandırılması, Enzimlerin özellikleri, Enzim substrat bağlanma modelleri, Enzimlerin hızına etki eden faktaörler, Enzim kinetiği, Enzim aktivitesinin engellenmesi, Enzim aktivitesinin kontrol edilmesi, Vitaminlerin kimyasal yapıları, Vitaminlerin özellikleri, Yağda çözünen vitaminler, Suda çözünen vitaminler, Vitamin benzeri maddeler, Gıdalarda mineral maddeler, Mineral maddelerin kimyasal yapısı, Bazı mineral maddelerin özellikleri (Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Potasyum, Magnezyum, Flor, Demir, Bakır, İyot, Çinko, Krom, Molibden, Kobalt, Selenyum), Hunter renk sistemi, Tetrapirol pigmentler, İzoprenoid türevi pigmentler, Benzopiran türevi pigmentler, Gıda işleme esnasında meydana gelen renk maddeleri, Diğer renk maddeleri, yapay renk maddeleri. Doğal aroma maddelerinin etken bileşenleri, Aroma sayısı, Gıdalarda aroma bozuklukları, Aroma analizi. Balın bileşimi ve kalitesi, Balın kalitesini etkileyen faktörler, Balda kalite değişimleri. Türkiyede fındık üretimi, Fındığın kullanım alanları, Fındığın kimyasal bileşimi. Soyanın kimyasal bileşimi, Soya protein ürünleri, Otooksidasyon.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Enzimlerin sınıflandırılması, Enzimlerin özellikleri, Enzim substrat bağlanma modelleri
3.Enzimlerin hızına etki eden faktaörler, Enzim kinetiği
4.Enzim aktivitesinin engellenmesi, Enzim aktivitesinin kontrol edilmesi
5.Vitaminlerin kimyasal yapıları, Vitaminlerin özellikleri, Yağda çözünen vitaminler
6.Suda çözünen vitaminler, Vitamin benzeri maddeler
7.Gıdalarda mineral maddeler, Mineral maddelerin kimyasal yapısı
8.Bazı mineral maddelerin özellikleri (Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Potasyum, Magnezyum, Flor, Demir, Bakır, İyot, Çinko, Krom, Molibden, Kobalt, Selenyum)
9.Arasınav
10.Hunter renk sistemi, Tetrapirol pigmentler, İzoprenoid türevi pigmentler
11. Benzopiran türevi pigmentler, Gıda işleme esnasında meydana gelen renk maddeleri, Diğer renk maddeleri, yapay renk maddeleri
12.Doğal aroma maddelerinin etken bileşenleri, Aroma sayısı, Gıdalarda aroma bozuklukları, Aroma analizi
13.Balın bileşimi ve kalitesi, Balın kalitesini etkileyen faktörler, Balda kalite değişimleri. Türkiyede fındık üretimi, Fındığın kullanım alanları, Fındığın kimyasal bileşimi.
14.Soyanın kimyasal bileşimi, Soya protein ürünleri, Otooksidasyon.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Okuma515
Ev Ödevi155
Toplam94