Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB216 Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler 927006 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler, temel olasılık ve istatistik kavramlarını anlayıp, kendi alanlarında kullanabilmelerine olanak sağlayacak temel istatistiksel analiz yöntemlerini öğreneceklerdir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hasan Temiz
Öğrenme Çıktıları
  1. İstatistik ile ilgili temel kavram bilgisi
  2. Veriyi özetlemek için kullanılan tablo ve grafik yöntemlerini kavrayabilme
  3. Temel olasılık problemlerini çözümleyebilme
  4. Kitleden alınan örneklem yardımıyla kitleye ilişkin çıkarımlar yapabilme becerisi
  5. Öne sürülen hipotezlerin doğruluğunu istatistiksel olarak değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tarımsal Uygulamalı İstaristik Metotları, (Prof. Dr. Fahrettin Tosun),
İstatistik Metodları ( Prof. Dr. Orhan Düzgüneş, Ankara Üniversitesi Ziraat
fakültesi Yayınları: 578; Ders Kitabı: 195)
1. Probability and Statistics for Engineering and the Sciences (Jay L.
Devore, Second Edition) YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Introduction to Statistical
Quality Control, 5th Edition, Douglas C. Montgomery, John Wiley ve Sons,
Inc. 2005 2. Applied Statistics, 4th Edition, John Neter, William Wasserman,
G.A.Whitmore, 1993
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İstatistiğin Tanımı; Örnekleme; Frekans Dağılımları: Frekans Dağılım Tablosu; Grafikler; ; Değişkenlik Ölçüleri; Olasılık Teorisi ve Rasgele Değişkenler: Olasılık Kuralları; Olasılık Dağılımları; Normal Dağılım; Binom Dağılımı; Hipergeometrik Dağılım; İstatistiksel Yorumlama: İstatistiksel Tahminleme; Hipotez Testleri; t testi , Z testi, Kikare testi, Varyans Analizi; F testi i Duncan testi , Değişkenler Arasındaki İlişkiler : Basit Doğrusal Regresyon Analizi ve Korelasyon;
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı, içerik, kaynaklar İstatistik ile ilgilitemel kavramlar, frekans dağılımları, grafikselyöntemler
2.Tanımlayıcı istatistikler Merkez ölçüleri: Aritmetikortalama, medyan, mod Değişkenlik ölçüleri:Açıklık, varyans, standart sapma
3.Olasılık ile ilgili temel kurallar, özellikler
4.Kesikli rasgele değişkenler ve olasılıkdağılımları
5.Teorik dağılımlar
6.z ve t dağılımları
7.İki grup karşılaştırılması
8.Sınav
9.En küçük önemli fark metodu
10.F kontrolü
11.Duncan çoklu karşılaştırma metodu
12.Duncan çoklu karşılaştırma metodu
13.Basit doğrusal regresyon modelininoluşturulması, korelasyon katsayısı
14.Regrasyon ve korelasyon
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15460
Toplam98