Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
0
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Staj süresince inceledikleri sektörlerin ülkemiz ve dünya açısından önemini ve çalışma ortamını görerek meslek seçimlerine ilişkin fikir edineceklerdir
  2. Gıda mühendisliği mesleği, görev ve sorumlukları konusunda bilinçlenerek bakış açılarını zenginleşeceklerdir
  3. Meslek ahlakı, insan sağlığı, iş güvenliği, çevre gibi sosyal konularda, ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgilenerek iyi bir mühendis olma yönünde davranış geliştireceklerdir
  4. Öğrenciler, gıda mühendisliği mesleğinin üretimde uygulanışını ve iş yaşamını gözlemleyecek, eğitim programında verilen kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarmayı öğreneceklerdir.
  5. İşletmede kalite ve standardizasyon konularını öğreneceklerdir.
Öğrenim Türü
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İşletmede staja başlama ve ilgili kişilerle tanışma. Staj ortamını öğrenme. Fabrika ortamı, meslek ve üretime ilişkin gözlemleri ve yapılan işlemleri staj raporuna eklemek üzere günlük tutmaya başlama, İşletmenin yerleşimi, yan üniteleri ve akım şeması öğrenme, staj raporuna aktarmak üzere çizme. Fabrikanın işleyişi ile birlikte, üretimin ülkemiz açısından önemi, iş ve meslek yaşamı, kurum içindeki insan ilişkileri, sözlü ve yazılı iletişim biçimleri gibi sosyal konuları kavramaya çalışma.
2.Fabrika ya da işletmenin bağlı bulunduğu şirketin yapısı ve yönetsel organizasyonunu öğrenerek rapora aktarma. Fabrika dokümanları, internet ve çeşitli kaynaklardan araştırarak fabrikada üretilen ürünlere ilişkin bilgileri, her bir bileşenin yapısı ve fonksiyonu gibi bilgileri derleme. Üretimde uygulanan belli başlı süreçleri, temel işlemleri, gıda makine ekipman sistemine ilişkin çizimleri araştırma, inceleme ve taslak rapora aktarma.
3. Süreç denetimi ve birimlerin bakım onarımına ilişkin bilgi edinme ve rapora aktarma. Üretilen ürünlerin iş akış şemalarını ve yapılan laboratuar çalışmalarını derleyerek rapora aktarma
4.Gerekli hacim, pompa gücü, vb fiziksel büyüklükler, fizikokimyasal nicelikler, harcanan enerji, vb. konularda bilgi toplama. Seçilen birimler üzerinde kütle ve enerji denkliklerini kurma, yapılması planlanan hesapları bir problem ya da durum aktarımı olarak ifade etme, basit bir akım şeması parçası çizerek üzerine gerekli bilgileri işleme, verileri ve kaynaklarını kaydetme, çözümü yapma ve bunları rapora bir mühendis bakış açısını yansıtacak şekilde aktarma.
5.Süreçte uygulanan kalite kontrol mekanizmalar ve kalite güvence sistemlerini gerekli birimlerle iletişim kurarak öğrenme ve rapora aktarma.
6.İşletmedeki gözlemler sürerken raporun özet ve sonuç kısımlarını oluşturma. Raporun sunum ve bilgilendirme sayfalarını ve sayfa düzenini oluşturma. Taslak raporu incelenmek üzere ilgili mühendise iletme. İlgili mühendisin önerileri doğrultusunda raporda istenen düzeltmeleri yapma. Vedalaşma, raporun imzalanması, çıkış işlemlerini yapma.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Uygulama/Pratik180
Rapor Hazırlama120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor180
Sözlü Sınav120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri80
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri20
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Uygulama/Pratik6848
Gözlem6848
Rapor Hazırlama100
Rapor Sunma000
Rapor000
Sözlü Sınav000
Performans000
Toplam96