Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB309 Reaksiyon Kinetiği 927006 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
The aim of the course is to provide the students with the basic reaction types, velocity constants and their calculations, examples of food systems. In addition, the aim of this course is to give information about calculation of shelf life and degree of reaction.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Hüseyin GENÇCELEP
Öğrenme Çıktıları
  1. Reaksiyon derecesinin gıda işlemedeki önemini kavrama
  2. Reaksiyon hız sabitinin ve yarılanma süresinin gıda reaksiyonları açısından önemini öğrenme
  3. Reaksiyon kinetiğinin gıda işlemleri açısından önemini kavrama
  4. Herhangi bir reaksiyonun derecesini ve hız sabitini öğrenmeyi öğrenme
  5. Gıdaların raf ömürlerinin hesaplanmasını öğrenme
  6. Gıdaların raf ömürlerinin hesaplanmasında gerekli parametrelerin hesaplanmasının öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
no
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cemeroğlu, B., 2005, Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları NO:29, 505 pp.Aktaş,N. 2006. Gıda Mühendisliğinde Reaksiyon Kinetiği. Atatürk Üniversitesi. 211s.Boekel, M.A.J.S., 2009, Kinetic Modeling of Reactions in Foods, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton.Göksungur, Y, 2009, Reaction and Fermentation Kinetics in Food Engineering, Sidas Medya Ltd. Şti., İzmir, 143 sayfaWright, M.R., 2004, An Introduction to Chemical Kinetics, John Wiley ve Sons Ltd, West Sussex, 429 pp.Stanbury, P.F., Whitaker, A., Hall, S.J., 1995, Principles of Fermentation Technology, Elsevier Science Ltd, Oxford, 357 pp.Shuler, M.L., Kargi, F., 1992, Bioprocess Engineering: Basic Concepts, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 479 pp.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
no
Dersin İçeriği
Chemical kinetic principles, Dependent and independent variables, Reaction rate and factors affecting the reaction rate, Collision theory, Molecularity and Order, Speed laws, Reaction degree determination methods, Zero-degree reactions, First-order reactions, Second-order reactions, Effect of temperature on reaction rate and Activation energy, calculation of Q 10, calculation of Z value, calculation of half-life, calculation of accelerated shelf life of foods.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Reaksiyon kinetiğine giriş, Bağımlı ve bağımsız değişkenler
2.Çarpışma teoremi, regrasyon analizi hesaplamaları
3.Reaksiyon hızının tanımı ve hesaplaması, reaksiyon hızına etki eden faktörler
4.Sıfırıncı mertebe reaksiyonlar, reaksiyon mertebelerinin belirlenmesi, reaksiyon hız sabiti ve yarılanma sürelerinin hesaplanması
5.Birinci mertebe reaksiyonlar, reaksiyon mertebelerinin belirlenmesi, reaksiyon hız sabiti ve yarılanma sürelerinin hesaplanması
6.İkinci mertebe reaksiyonlar, reaksiyon mertebesinin belirlenmesi, reaksiyon hız sabiti ve yarılanma süresinin hesaplanması. Pseudo birinci mertebe reaksiyon yaklaşımı.
7.Herhangi bir reaksiyonun mertebesinin ve reaksiyon hız sabitinin belirlenmesi, matematiksel örneklerin çözümü. Birinci, sıfırıncı ve ikinci mertebe reaksiyonlar arasındaki temel farklılıklar.
8.Reaksiyona giren maddelerin mertebelerinin belirlenmesi. Dinamik denge ve denge katsayısının hesaplanması.
9.Sınav Haftası
10.Reaksiyon dereceleri belirleme ve ilişkili işlemler, matematiksel çözümler ve sonuçların yorumlanması
11. D değeri, z değeri ve reaksiyon dereceleri ile ilişkileri
12.Aktivasyon enerjisi ve Q 10 değeri ve reaksiyon dereceleri ile ilişkileri
13.Raf ömrü hesaplamaları
14.Hızlandırılmış raf ömrü hesaplamaları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
Toplam72