Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi 927006 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kromatoğrafik ve spektroskobik teknikler hakkında bilgi vermek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. İlkay KOCA
Öğrenme Çıktıları
  1. Gıdaların fizikokimyasal özelliklerini belirlemede kullanılan cihazları tanır
  2. Kromatoğrafik cihazları tanır
  3. Cihazlarla çalışırken dikkat edilecek hususları öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yetim, H., Çam, M., 2012. Enstrümental Gıda Analizleri, Erciyes Üniversitesi, KayseriHışıl, Y.,1994. Enstrümental Gıda Analizleri-I , E.Ü. Basımevi, İzmir.Hışıl, Y., 1994.Enstrümental Gıda Analizleri-II , E.Ü. Basımevi, İzmir, 1994
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Enstrümental gıda analiz yöntem (Kromatografik -kağıt, kolon, ince tabaka, gaz ve yüksek basınçlı sıvı kromatografisi), (spektroskopik -UV-Vis., Floresans, Kızılötesi, Atomik absorpsiyon spektrometresi, NMR, Raman Spektroskobisi) ve cihazlarının tanıtımı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gıda analiz yöntemlerinin sınıflandırılması Laboratuvarda çalışırken dikkat edilecek konular
2.Elektromagnetik spektrum, ışın madde etkileşimi, moleküler absorbsiyon, Lambert Beer kanunu Cihazların tanıtımı
3.Refraktometre, polarimetre ve interferometre Refraktometre, polarimetre uygulamaları
4.Kolorimetre, spektrofotometre: Prensip ve uygulamaları Kolorimetre
5.İnfrared spektroskopisi: Çalışma ilkeleri ve uygulamaları Spektrofotometre
6.Fluorimetre: Çalışma ilkeleri ve uygulamaları Çevre laboratuvarlardaki cihazların tanıtımı
7.Nüklear mağnetik rezonans (NMR) spektroskopisi : Prensip ve uygulamaları Çevre laboratuvarlardaki cihazların tanıtımı
8.Atomik Absorbsiyon spektroskopisi: Prensip ve uygulamaları Mineral madde analizi
9. Arasınav -
10.Kromatoğrafi çeşitleri, kromatoğrafide temel tanımlar, sınıflandırma Kromatoğrafik analizlerde kullanılacak yardımcı alet ekipman
11.Yüksek Performanslı sıvı kromatoğrafi: Prensip ve uygulamaları HPLC'de uygulama
12.Gaz kromatoğrafisi: Prensip ve uygulamaları GC'de uygulama
13.Kağıt ve ince tabaka kromatoğrafisi : Prensip ve uygulamaları DSC ve tekstür analiz cihazı
14.Yarıyıl sonu sınavı -
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik12424
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14848
Toplam100