Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB306 Meyve Sebze Teknolojisi 927006 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Meyve sebze ürünlerinin üretim teknolojilerinin mühendislik temeline ve etiğine dayalı olarak açıklanması, öğrencilere meyve sebze üretimini tasarlayabilme ve yorum getirebilme özelliklerinin kazandırılması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi N. Şule ÜSTÜN
Öğrenme Çıktıları
  1. Meyve ve sebzelerin bileşimi ve yapısının meyve sebze proseslerindeki öneminin anlaşılması
  2. Meyve sebze ürünlerinin endüstriyel işleme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma
  3. Bir prosesin uygulanmasında son ürünün ekonomik açıdan değerlendirilmesini anlama ve kaliteli meyve sebze üretimi konusunda bilgi edinme
  4. Bir prosesin temel işlem basamaklarını çevre güvenliğini de göz önünde bulundurarak tasarlayabilme
  5. Güvenli meyve ve sebze ürünleri üretimi hakkında bilgi sahibi olma
  6. Teknolojik üretim temellerini öğrenme
  7. Ürün kalitesi açısından akım şeması üzerinde problemleri yorumlama ve çözme yeteneği kazanma
  8. Herhangi bir proses için akım şemalarının tasarlanabilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Cemeroğlu, B., Yemenicioğlu, A., Özkan, M., 2001. Meyve Ve Sebzelerin Bileşimi Ve Soğukta Depolanmaları, Gıda Teknolojisi Derneği2. Cemeroğlu, B., Karadeniz, F., 2001. Meyve Suyu Teknolojisi, Gıda Teknolojisi Derneği.3. Cemeroğlu, B., Karadeniz, F., Özkan, M., 2001. Meyve Ve SEbze İşleme Teknolojisi, Gıda Teknolojisi Derneği.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; işlenecek meyve ya da sebze ürününün özellikleri ve uygulanacak sistemin spesifikasyonlarını belirleyebilme yetisinin öğrenciye kazandırılması, bunun yanı sıra belirlenen hedefler doğrultusunda prosesin tanımlanarak çözümlenebilmesi amaçlanmıştır. Kütle enerji ve benzeri meyve sebze ürünlerine özgü denkliklerin kurulması ve bunların birbiri içinde değiştirilerek kullanılabilmesi becerisini kazandırmak dersin hedefleri arasındadır. Meyve sebze sanayinde sıklıkla kullanılan sterilizasyon, dondurma, kurutma, konsantrasyon gibi işlemlerin işlenecek ürüne özel olarak tekniklerinin seçilmesi ve bu işleme uygun alet ekipmanın tanıtılması hedeflenmektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Meyve ve sebzelerin bileşimi, meyve ve sebzelerin işlenmesinde kullanılan ön işlemler Nem Tayini
2.Meyve ve sebzelerin soğukta muhafaza teknolojisi Çözünür Katı Madde Tayini
3.Meyve ve sebzelerin dondurularak muhafaza teknolojisi pH Tayini
4.Kurutma teknolojisi Kül Tayini
5.Konserve üretim teknolojisi HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi
6. Isıl işlemlerde patörizasyon ve sterilizasyon değerlerinin hesaplanması, ısıl işlem alet ve ekipmanları Toplam Asitlik Tayini
7.Konservelerde görülen fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmalar Formol Sayısı Analizi
8.Arasınav Haşlama Yeterliliği Kontrolü
9.Domates ürünlerinin işlenmesi ve salça üretim teknolojisi Kükürtdioksit Tayini
10.Meyve suyu tanımlar, üretim teknolojisi, berrak meyve suyu üretimi Tuz Analizi
11.Pulplu meyve suları, meyve nektarları üretimi Askorbik Asit Tayini
12.Meyve sularının konsantrasyonu, kullanılan yöntemler alet ve ekipmanlar, içime hazırlama Şeker Tayini
13.Sebze suları üretimi Kutu Kenet Analizi
14.Reçel ve marmelat üretim teknolojisi, reçel formülasyonu düzenleme ve üretimle ilgili hesaplamalar Konserve Analizleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz313
Derse Katılım14342
Laboratuvar14228
Takım/Grup Çalışması14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Laboratuvar Sınavı122
Deney Sonrası Quiz1407
Quiz için Bireysel Çalışma313
Ev Ödevi12112
Toplam151