Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB318 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler - II 927006 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin temel amacı ısı ve kütle transferinin uygulamalarını içeren ve gıda proseslerinde büyük önem taşıyan destilasyon, gaz absorpsiyonu, katı-sıvı ekstraksiyonu, kristalizasyon, rutubetlendirme, membran ayırma gibi işlemlerin prensipleri ve hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi; bu proseslerin gıda sanayindeki uygulamaları ve kullanılan ekipmanlar hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi; ve öğrencilerin proses ve ekipman dizaynı yapabilecek düzeye getirilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hüseyin GENÇCELEP
Öğrenme Çıktıları
  1. Kütle transferi problemlerini tanımlayıp formüle edebilme ve çözebilme
  2. Kütle ve enerji denklikleri kurma bilgisini çeşitli proseslere uygulayabilme becerisini kazanma
  3. Problem çözümünde mantık kullanma ve problemleri farklı açılardan analiz etme yeteneğini kazanması
  4. Ayrıma işlemleri ile bilgiler kazanması ve çözümler üretme
  5. Ayırma işlemlerini karşılaştırma ve en faydalı olanı kullanmaya karar verme becerisi kazanma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Geankoplis, C.J.,2003, Transport Processes and Separation Process Principles 4th Edition, Prentice Hall NJ, 1026 pp. 2. Mc Cabe,W.L., and Smith,J.C. 1976, Unit Operations of Chemical Engineering 3th Edition, McGraw-Hill, Inc, New York, 1027 pp.3. Brennan, J.G., Butters, J.R., and Cowell, N.D. , 1990, Food Engineering Operations, Elsevier Applied Science, London, 700 pp.4. Cemeroğlu,B. 2015. Gıda Mühendisliğinde Temel işlemler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Isı ve kütle transfer işlemlerinin örnekleri; Destilasyon , gaz absorpsiyonu ,sıvı-sıvı ekstraksiyonu, katı-sıvı ekstraksiyonu , kristalizasyon ve kristalizatörler, rutubetlendirme ve membran ayırma işlemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi, Kural ve Gerekleri Grafiksel integrasyon,
2.Fazlar kanunu, Henry yasası, Raoult’s kanunu, konsantrasyon-kaynama/çiğleşme noktası diyagramları, xy diyagramları
3.Absorpsiyon işlemleri tanımı, kapsamı, çeşitleri, amaçları
4.Tek etkili ve çok etkili absorpsiyon işlemleri, McCabe-Thiele Yöntemi
5.Damıtma işlemleri tanımı, kapsamı, çeşitleri, amaçları
6. Fraksiyonel damıtmaya giriş, Geri akma, McCabe-Thiele Yöntemi
7.Diferansiyel damıtma, flash damıtma
8.Zenginleştirme ve soyulma bölgeleri işletme doğruları, besleme koşullarının etkisi, besleme doğrusunun denge diyagramı üzerinde yerleştirilmesi, teorik kademelerin çizimi, toplam kademe sayısının belirlenmesi
9.Sınav
10.Toplam, Minimum, Optimum geri akma oranı, Kademe tesirliliği, Sıvı-Sıvı ve Katı-sıvı ekstraksiyon işlemine giriş
11.Tek kademeli ekstraksiyon, ekstraksiyon hızı, ekipmanlar, grafiksel çözüm yöntemi, denge
12.Karşıt akımlı çok kademeli ekstraksiyon sistemleri, işletme noktası, grafiksel çözüm, Karşıt akımlı çok kademeli ekstraksiyon sistemleri, Gıda sanayinde uygulama alanları,
13.Kristalizasyon işlemi, kristal şekilleri, kristallenme şartları, denge çözünürlük diyagramı, aşırı doygunluk, aşılama
14.Membran sistemleri ve gıda sanayindeki uygulamaları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14456
Problem Çözümü3412
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma31030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma31030
Toplam154