Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB320 Yağ Teknolojisi 927006 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
lipid kimyasındaki kavramları, bitkisel yağ kaynaklarını ve bunlardan yağ üretim teknolojilerini, modifiye yağ üretim teknolojilerini tanıtmak, yağ kalite analizlerini kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Belkıs TEKGÜLER
Öğrenme Çıktıları
  1. Yağ üretim tekniklerini ve analizlerini bilir.
  2. Yağ üretimindeki problemleri bilir ve çözüm yolları oluşturabilir.
  3. Yağ üretimiyle ilgili yasal düzenlemeleri kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bailey’s Industrial Oil and Fat Products. D.Swern, 1982, Jhon Wiley and Sons, USA, Vol.1,2,3.

Gümüşkesen, A.S., 1999. Bitkisel Yağ Teknolojisi. Asya Tıp Yayıncılık Ltd.Şti., İzmir. 182s.

Kayahan, M., 2005. Yemeklik Yağ rafinasyon Teknolojisi. TMMOB GMO Kitaplar Serisi:10, Ankara. 199s.

Başoğlu, F., 2012. Yemeklik Yağ Teknolojisi. Dora Yayıncılık. 3. Baskı. Bursa. 345 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
lipid kimyası kavramları, yağlı tohumlar, yağ hammaddelerinin depolanması, zeytinyağı, ham yağ üretim teknikleri, rafine yağ üretim teknikleri, modifiye yağ üretim teknikleri, margarin üretim teknolojisi ve yağ analizleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Lipidlerin önemi, lipidlerin sınıflandırılması Yağ laboratuvarı analizleri tanıtımı ve kurallar
2.Gliseritler, yağ asitleri, doğal antioksidanlar, renk maddeleri serbest yağ asitliği analizi
3.Lipidlerde bozulma tepkimeleri, önlenmesi peroksit sayısı analizi
4.Bitkisel yağ kaynakları, yağlı tohumların depolanması Ham yağ analizi
5.Yağlı tohumlarda kabuk kırma, öğütme, kavurma ve kondisyonlama Ham yağ analizi (devam)
6.Hidrolik ve ekspeller presler, solvent ekstraksiyon tekniği iyot sayısı analizi
7.Ham yağın depolanması, rafine yağ üretimi sabun miktarının belirlenmesi
8.Rafine yağın depolanması, ambalajlanması yağlarda renk analizi
9.ara sınav arasınav
10.Zeytinyağı tanımı, sınıflandırılması, zeytin hasadı sabunlaşma sayısı analizi
11.Zeytinyağı üretim teknikleri GC’de genel yağ asiti kompozisyonunun belirlenmesi
12.Zeytinyağı depolanması, karasu ve pirinanın değerlendirilmesi Kırılma indisinin belirlenmesi
13.Modifiye yağ üretim teknikleri (fraksiyone kristalizasyon, hidrojenasyon, interesterifikasyon) Erime noktası tayini
14.Margarin üretim teknolojisi margarinde kalite kriterleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Uygulama/Pratik120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik13226
Bireysel Çalışma13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Sözlü Sınav122
Toplam155