Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB415 Gıda Mühendisliğinde Tasarım 927006 4 7 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, gıda işleme fabrikalarının tasarımı ve projelendirilmesi konusunda öğrencilerin yeteneklerini geliştirmektir. Bu amaca göre, öğrenciler ekonomik, kaliteli ve güvenli gıda üretebilecek fabrika kurmayı, geliştirmeyi ve modernize etmeyi öğrenirler.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sadettin TURHAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Gıda endüstrisinde ekipman ve proses hatlarının tasarım ve uygulamasında mühendislik bilgisinin nasıl kullanılacağını öğrenir
  2. Yeni problemlerle karşılaştığında eğitim ve yeni çalışmalardan elde edilen bilgileri kullanarak proje geliştirmeyi öğrenir
  3. Endüstrinin zamanla değişen gereksinimlerini belirleme yeteneği kazanır, matematik, temel bilimler ve mühendislik eğitimi teorik bilgilerini uygulayarak bu gereksinimleri gidermek için çözümler bulur ve uzun süreli öğrenmenin önemini anlar
  4. Endüstrideki mevcut örneklerden yararlanarak proje yönetimi ve bir sorun için farklı bakış açıları veya alternatif çözümler sunma yeteneklerini geliştirir
  5. Sınıf içi tartışmalar, sunumlar, takım çalışması yapma, gelişme ve final raporları hazırlama yeteneği gelişir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Cemeroğlu B. 2010. Gıda Mühendisliğinde Temel işlemler. Gıda Teknolojisi Derneği yayınları, 29, Ankara.
2. Esin A. 1993. Material and Energy Balances in Food Engineering. Middle East Tecnical University, Ankara.
3. Maroulis B.Z. and Saravacos D.G. 2003. Food Process Design. Marcel Dekker, New York, USA.
4. Singh, R. P., Heldman, D. 2014. Introduction to Food Engineering. Elsevier Inc.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İşletme yerinin seçimi, ürünlere ait akış şemaları, kütle ve enerji denklikleri, momentum, ısı ve kütle transferi konularında hesaplamalar ve optimizasyon, artık değerlendirme, sermaye yatırımı, giderler ve maliyetlerin belirlenmesi, karlılık ve amortisman hesapları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Proses tasarımında gıda bilimi, gıda koruma prosesleri: konvensiyonal, minimal, ısıl olmayan prosesler, kimyasal kinetikler Ön tasarım raporu için sınıf çalışması
2.Gıda mikrobiyolojisi ve gıda güvenliği, gıda proseslerinde kalite değişiklikleri Ön tasarım raporu için sınıf çalışması
3.Gıda proses tasarımının prensipleri, gıda proseslerinin tasarımı, birim operasyonlar Ön tasarım raporunun sunumu
4.Gıda proses akış şemaları, kütle ve enerji denklikleri Akışkan hattı tasarım raporu için sınıf çalışması
5.Mekaniksel prosesler, gıda paketleme prosesleri Akışkan hattı tasarım raporu için sınıf çalışması
6.Gıda güvenliği ve kalite, fabrika güvenliği, hijyenik gıda proses tasarımı Akışkan hattı tasarım raporunun sunumu
7.Hijyenik standartlar ve yönetmelikler, proses ekipmanlarının temizliği Isı transfer sistemi tasarım raporu için sınıf çalışması
8.Gıda fabrikaları tasarımı, genel özellikler, yeni gıda fabrikaları, fabrika geliştirme Isı transfer sistemi tasarım raporu için sınıf çalışması
9.Mobil gıda fabrikaları, ileri teknoloji gıda fabrikaları, ekonomik özellikler Isı transfer sistemi tasarım raporunun sunumu
10.Ara sınav Kütle transfer sistemi tasarımı için sınıf çalışması
11.Proje değerlendirme ve fiyat tahmini Kütle transfer sistemi tasarım raporunun sunumu
12.Gıda proses fabrikaları uygulamaları (domates ve biber salçası, yoğurt, peynir, içme sütü, meyve suyu, et entegre, makarna vb.), akış şemaları, hat tasarımları Atık arıtma sistemi tasarım raporu için sınıf çalışması
13.Kütle denklikleri, enerji denklikleri Toplam maliyet raporu için sınıf çalışması
14.Proses ekipmanlarının kapasitesi ve fiyat, fabrikanın ekonomik değerlendirmesi, kârlılığı Projelerin değerlendirilmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Proje Sunma150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Proje Hazırlama13535
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12424
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Toplam150