Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB502 Mesleki Uygulama Programı 927006 4 8 30
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mesleki Uygulama Programının (MUP) amacı, lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin kendi uygulama alanlarının birinde uygulamalı deneyim kazanmalarınısağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Münir ANIL
Öğrenme Çıktıları
  1. Meslek uygulama pratiği hakkında bilgi sahibi olmak.
  2. İş etiği, meslek etiği, yerel kanunlar ve temel sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olmak.
  3. Proje uygulamada, süreci yönetebilme becerisi kazanmak.
  4. Uygulama sürecinde temel aktörleri bilmek, kaynaklardan faydalanabilmek, görev paylaşımını yapabilmek.
  5. Uygulama sürecinde maliyet ve süre yönetimini yapabilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Mesleki Uygulama Programı yönergesi şartları sağlanmalıdır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Proje konusu ile ilgili bilimsel literatürler (Makale, kitap, ders notu)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
-
Dersin İçeriği
Bu program, gıda mühendisliği mesleğindeki potansiyel "çalışma alanlarını" sistematik bir biçimde tanımlamakta, öğrencinin mesleğe hazırlanmasını hedefleyerek öğrencinin temel ihtiyaçların belirlenmesi, proje oluşturulması, detaylandırılması ve uygulanması süreçlerini içermektedir. MUP öğrencilerine çalıştıkları fabrika ile müştereken verilen bir konunun uygulama projesi olarak hazırlanması, detaylandırılması, çalışılması ve elde edilen sonuçların sunumu yapılarak teslim edilmesi bu dersin içeriği olarak yer almaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Fabrikanın ayrıntılı gezilmesi ve tanınması - -
2.Laboratuvar / laboratuvarlarının gezilmesi - -
3.Laboratuvarda analizlerin öğrenilmesi - -
4.Proje konusunun tespit edilmesi - -
5.Literatür taramasının yapılması - -
6.Proje konusu ile ilgili ön denemelerin yapılması - -
7.Proje konusu ile ilgili analizlerin öğrenilmesi ve analizlerin ön denemelerinin yapılması - -
8.Proje için hammadde, kimyasal madde, cihaz ve v.b. temin edilmesi. - -
9.Ara sınav - -
10.Proje konusunun çalışılması ve proje konusunda elde edilen ürün/ ürünlerin analizlerinin yapılması - -
11.Proje konusunun çalışılması ve proje konusunda elde edilen ürün/ ürünlerin analizlerinin yapılması - -
12.Elde edilen verilerin hesaplanması ve istatistik yapılması - -
13.Elde edilen verilere göre proje sonuçlarının tartışılması - -
14.Proje sonuçlarının jüriye sunulması - -
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Proje Tasarımı /Yönetimi1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Rapor Sunma1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Uygulama/Pratik1450450
Rapor Hazırlama1120120
Rapor Sunma122
Proje Hazırlama1180180
Toplam752