Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB106 Gıda Mühendisliğine Giriş 927006 1 2 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gıda mühendisliğini tanıtmak, gıda mühendisinin görevleri, bölüm misyon ve vizyonu, gıda mühendisliği eğitimi ve sektördeki çalışma alanları ile ilgili bilgi vermek, temel gıda işleme basamakları hakkında öğrencileri bilgilendirmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ahmet Hilmi ÇON
Öğrenme Çıktıları
  1. Etik değerler çercevesinde Gıda Mühendisinin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında genel bilgi sahibi olmak
  2. Gıda mühendisliği bölümü eğitim-öğretimi ve öğrenci değişim programları (Erasmus, farabi ve mevlana) hakkında bilgi sahibi olmak
  3. Gıda mühendisliği bölümü eğitim-öğretimi ve öğrenci değişim programları (Erasmus, farabi ve mevlana) hakkında bilgi sahibi olmak
  4. Gıda mühendisliğinde kullanılan temel prosesler hakkında bilgi sahibi olmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çon, A.H. 2019. Gıda Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Digital Formda, OMU Mühendislik Fak. Gıda Müh. Böl. Samsun
Vickie A. Vaclavikand Elizabeth W.Christian (2008), Essentials of Food Science (3rd Edition) SpringerScience+Business Media, LLC
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gıda mühendisliğinin tanıtımı, gıda mühendisinin görevleri, bölümün vizyonu ve misyonu, Türkiye’de ve dünyada gıda mühendisliği eğitimi, gıda mühendislerinin sorumluluk, mühendislik birimleri, kütle transferi, ısıl işlemler, evaporasyon, gıdaların kurutulması, fıltrasyon, karıştırma ekipmanları, gıda işletmelerinde temizlik, gıda bileşenleri (su, yağ, protein, karbonhidrat, lifler vb.), gıda bileşenlerinin teknolojik önemi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gıda mühendisliği eğitimi ve geleceği
2.Giriş, sorumluluklar ve çalışma alanları, gıda mühendisliğinin önemi
3.Gıda mühendisleri odası
4.Bölüm laboratuvarlarının özellikleri
5.Gıda mühendisliğinde kimya, biyokimya, mikrobiyoloji ve biyoteknolojinin önemi
6.Karbonhidrat ve lipit teknolojisi, karbonhidrat ve lipitlerin genel özellikleri
7.Protein ve enzim teknolojisi, protein ve enzimlerin genel özellikleri
8.Su, vitamin ve mineraller
9.Ara Sınav
10.Gıdaların raf ömrü ve gıda saklama yöntemleri
11.Gıda katkı maddeleri, kullanım alanları ve genel özellikleri
12.Gıda güvenliği, hijyen kuralları
13.Temel gıda işleme basamakları I
14.Temel gıda işleme basamakları II
15.Gıda mevzuatları ve etik
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi11212
Toplam76