Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB207 Kütle ve Enerji Denklikleri 927006 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders gıda mühendisliği öğrencilerine kütle ve enerji denkliklerinin gıda sanayindeki uygulamaları hakkında bilgi verir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sadettin TURHAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Kütle ve enerji denkliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneğini kazanma
  2. Problem kurma ve çözme mantığını anlama ve kullanma becerisini kazanma
  3. Ana kavramları ve bu bilginin bir gıda işlemi ile ilgili temel ısı ve kütle denkliği problemlerinin çözümüne nasıl uygulanacağını öğrenme
  4. Konu ile ilgili çeşitli problemleri çözerek gıda işleme terminolojisi ve gıda işleme yöntemlerinin temel uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi olma.
  5. Gıdaların işlenmesinde kütle ve enerji denkliklerinin öneminin farkına varma.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Özkan M., Cemeroğlu B., Türkyılmaz, M. 2011. Gıda Mühendisliğinde Kütle ve Enerji Denklikleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No: 43, Ankara.2. Esin A. 1993. Material and Energy Balances in Food Engineering. Middle East Technical University, Ankara.3. Himmelblau D.M., Riggs J.B. 2004. Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering. Prentice- Hall İnternational, London.4. Yalçın H., Gürü, M. 2000. Stokiometri. Palme Yayınları: 159, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Stokiometrik hesaplarda problem çözme tekniği, kütle dengesi, kararlı halde (sürekli rejim) çalışan fiziksel işlemler için açık sistemler, geri devir, by pass ve purge (tavsiye) içeren sistemler için kütle dengeleri, reaksiyonsuz ve açık sistemler için genel enerji dengesi, enerji üretimi veya enerji tüketimi olan sistemlerde enerji dengesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel kavramlar
2.Gazlar ve temel gaz kanunları
3.Kararlı halde çalışan fiziksel işlemler için kütle denkliği
4.Kararsız halde çalışan fiziksel işlemler için kütle denkliği
5.Geri devir, by pass ve purge akımlarının bulunduğu prosesler için kütle denkliği
6.Gıda mühendisliğinde endüstriyel işlemler için kütle denkliği
7.Kimyasal reaksiyonların söz konusu olduğu sistemlerde kütle denkliği
8.Yakıtların içeriğine göre yanma olayı sonucu yanma ürünlerinin tespiti
9.Enerji denkliğine giriş ve genel enerji denkliği
10.Arasınav
11.Kapalı ve açık sistemler için enerji denkliği
12.Isı enerjisi kavramı
13.Reaksiyon ısısı ve özgül ısı kavramları
14.Kimyasal reaksiyonlar ve enerji denkliği
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11313
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi144
Toplam125