Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GMB301 Gıda Mikrobiyolojisi 927006 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gıda ve mikroorganizma ilişkisini öğretmek. Çeşitli gıdalarda mikroorganizma gelişimi hakkında bilgi vererek gıda mikrobiyolojisinde iyi gıda mühendisi olmalarını sağlamak. Arzu edilmeyen mikrobiyal gelişimin engellenmesi ile mikrobiyal bozulmanın durdurulması hakkında temel bilgileri göstermek. Temel mikrobiyolojik laboratuvar uygulamalarında el becerilerini artırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Ahmet Hilmi ÇON
Öğrenme Çıktıları
  1. Tarihçe, gıdalarda önemli bakteriler (Teo.) ile mikrobiyoloji laboratuarının temel kuralları, besiyeri hazırlama ve depolama (Uyg.) yöntemlerini öğrenme
  2. Gıdalarda önemli fungi, protozoa ve viruslar (Teo.) ile Sterilizasyon prensipleri, örnek alma ve ekim için hazırlama yöntemlerini (Uyg.) öğrenme
  3. Gıdaların kontaminasyon kaynakları ve mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen faktörler (Teo.) ile Temel sayım yöntemlerini (Uyg.) öğrenme
  4. Gıdalarda mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen kimyasal değişiklikler (Teo.) ile koliform, fekal koliform ve Enterobacteriaceae sayımını öğrenme (Uyg.)
  5. Et ve et ürünleri, su ürünleri, kanatlı ürünlerinin florası ve bozulma çeşitleri (Teo.) ile E. coli sayımını (Klasik EMS, Hızlı EMS ve Katı Besiyeri) (Uyg.) öğrenme
  6. Süt, süt ürünleri, yumurta florası ve bozulma çeşitleri (Teo.) ile Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri ve Maya–Küf sayımı (Uyg.)
  7. Meyve-sebze, tahıllar, fermente ve konserve gıdaların florası ve bozulma çeşitleri (Teo.) ile Sülfit indirgeyen Clostridium, Enterokok ve Staphylococcus aureus sayımı (Uyg.)
  8. Gıda muhafaza yöntemleri; ışınlama, yüksek ve düşük sıcaklık, kurutma, gıda katkıları, MAP, aseptik alışma ve dekontaminasyon (Teo.) ile Rope sporu (EMS Yöntemi) ve ekşime yapan sporlu bakteri sayımı, toplam psikrofilik, termofilik ve halofilik bakteri sayımını (Uyg.) öğrenme
  9. Gıda Kaynaklı hastalıklar konusunda bilgi sahibi olma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı:
Çon, A.H. and Gökalp, H.Y. “Gıda Mikrobiyolojisi Ders Notları” Pamukkale Universitesi Mühendislik Fakültesi Basımevi, (1997)
Yardımcı Kitaplar:
Ünlütürk, A. and Turantaş, F. “Gıda Mikrobiyolojisi” Mengi Tan Basımevi, İzmir, (1998)
Özçelik, S. “Gıda Mikrobiyoloji” SDU, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, (1998)
Özçelik, S. “Gıda Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu” SDU, Ziraat Fak. Ders Kitabı, (1998)
Jay, J. M., “ Modern Food Microbiology” AVI book, (1992)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Gıdalarda önemli mikroorganizmaların özellikleri; Gıdaların kontaminasyon kaynakları; Çeşitli bitkisel ve hayvansal gıdaların mikroflorası; Gıdalarda mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen faktörler; Gıdalarda mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen kimyasal değişiklikler; Değişik gıdalarda bozulma tipleri ve etmenleri; Gıdalarda mikrobiyal gelişmenin kontrolü ve gıda muhafaza yöntemleri; Gıda kaynaklı hastalıklar; Gıda zehirlenmeleri. Laboratuvar çalışmaları: Gıdaların mikrobiyolojik analizlerindeki temel prensipler; Önemli patojen ve indikator mikroorganizmaların sayım, izolasyon, ve identifikasyon yöntemleri; Gıda kalitesi ve güvenliğinin mikrobiyal analizler ile değerlendirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders İçeriği, Tarihçe; Gıda endüstrisinde önemli mikroorganizmalara giriş. Mikrobiyoloji laboratuarının temel kuralları Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi Laboratuar uygulaması
2.Gıdalarda önemli bakterilerin özellikleri Besiyeri hazırlama ve depolama Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
3.Gıdalarda önemli bakterilerin özellikleri Besiyeri hazırlama ve depolama Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
4.Gıdalarda önemli fungilerin özellikleri Sterilizasyon prensipleri ve yöntemleri Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
5.Gıdalarda önemli protozoa ve virusların özellikleri Örnek alma ve ekim için hazırlama Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
6.Gıdaların kontaminasyon kaynakları. Temel sayım yöntemleri; Katı Besiyeri, EMS, Membran Filitrasyon, Titre Belirlenmesi vb Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
7.Gıdalarda mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen faktörler. Koliform ve fekal koliform bakteri sayımı (EMS) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
8.Gıdalarda mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen kimyasal değişiklikler Koliform bakteri ve Enterobacteriaceae sayımı Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
9.Mikrobiyal flora ve bozulma; et ve et ürünleri, su ürünleri, kanatlı ürünleri. E. coli sayımı (Klasik EMS, Hızlı EMS ve Katı Besiyeri) Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
10.Mikrobiyal flora ve bozulma; Süt ve süt ürünleri, yumurta. TAMB ve Maya–Küf sayımı Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
11.Ara Sınav Yazılı sınav
12.Mikrobiyal flora ve bozulma; meyve-sebze, tahıllar, fermente ve konserve gıdalar. Sülfit indirgeyen Clostridium, Enterokok ve Staphylococcus aureus sayımı Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
13.Gıda muhafaza yöntemleri; ışınlama, yüksek ve düşük sıcaklık. Rope sporu (EMS Yöntemi) ve ekşime yapan sporlu bakteri sayımı Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
14.Gıda muhafaza yöntemleri; kurutma, gıda katkıları, MAP, aseptik alışma ve dekontaminasyon. Toplam psikrofilik, termofilik ve halofilik bakteri sayımı Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
15.Gıda Kaynaklı Hastalıklar Genel Değerlendirme Okuma ve bilgi aktarımı Laboratuar uygulaması
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Uygulama/Pratik120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Laboratuvar14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12828
Okuma2510
Toplam128