Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBMAT102 Matematik II 927006 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mühendislik eğitimi için gerekli matematiksel temellerin öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Fonksiyonlarda integral kavramını öğrenir.
  2. İki ve üç değişkenli fonksiyonları ve onların özelliklerini kavrayabilecektir.
  3. İki ve üç değişkenli fonksiyonlarda türev kavramını bilebilecek ve onun mühendislik problemlerine uygulamasını yapabilecektir.
  4. İntegralin çeşitli uygulamalarını yapabilir, mühendislik problemlerine uygulayabilir.
  5. İki ve üç boyutlu uzayda vektörleri öğrenecektir.
  6. İki ve üç değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramını öğrenebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Matematik I
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
“Calculus ”, GEORGE B. THOMAS. “Calculus ”, ROBERT A. ADAMS
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Koordinat Sistemleri. Konikler. Kutupsal Koordinatlar. Üç Boyutlu Uzayda Analitik Geometri. Çok Değişkenli Fonksiyonlar. Kısmi Türevler. Vektörel Fonk. Gradient, Divergence, Curl. Kısmi Türevlerin Uygulamaları. Çok Değişkenli Fonksiyonların İntegralleri İki. Katlı İntegraller .Üç Katlı İntegraller Eğrisel İntegraller Yüzey İntegralleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Belirsiz integraller, temel özellikleri
2.İntegral hesaplama metotları: değişken değiştirme, kısmi integrasyon, polinom, cebirsel ve trigonometrik (rasyonel) fonksiyonların integralleri.
3.Riemann toplamları, belirli integraller ve özellikleri, analizin temel teoremi
4.Belirli integrallerde değişken dönüşümü
5.Belirli integralin uygulamaları: düzlemsel bölgelerin alanı, yay uzunluğu, Örnek problemler.
6.Belirli integralin uygulamaları: dönel cisimlerin hacmi ve yüzey alanları.Örnek problemler.
7.Genelleştirilmiş integraller.
8.Diziler, seriler, alterne seriler, kuvvet serileri, fonksiyonların seriye açılımı, (Taylor ve Maclaurın serileri )
9.Üç boyutlu uzay ve kartezyen koordinatlar, düzlemde ve uzayda vektörler, nokta, vektörel ve karma çarpımlar
10.Arasınav
11.Üç boyutlu uzayda doğrular ve düzlemler, silindirler, koniler ve küre, silindirik ve küresel koordinatlar.
12.Çok değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik ve kısmi türevler
13.Zincir kuralı, doğrultu türevleri, gradyant, diverjans, rotasyon ve teğet düzlemler
14.Çok değişkenli fonksiyonlar için ekstremum noktaları ve ekstremum değerleri, Lagrange çarpanları, Taylor ve Maclaurin serileri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım145
Rehberli Problem Çözümü1410
Problem Çözümü1410
Alan Çalışması15
Rapor Hazırlama110
Rapor Sunma110
Toplam425
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11212
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14456
Alan Çalışması155
Toplam129